LIGHTer småföretag

LIGHTer Småföretag

9 mars, 2018

LIGHTer Småföretag är en satsning med syftet att stärka svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsteknologi genom ökad spetskompetens från små och medelstora företag (SMF). Det görs i form av stöd till mindre småföretagsprojekt. Vinnova delar ut 4 MSEK till projekt upp till 325 000 kr. Alla branscher är välkomna att söka.

Den första ansökningsomgången genomfördes i november 2017. Söktrycket var stort och av elva inskickade ansökningar blev fyra projekt godkända med en sammanlagd budget på 1 050 000 kr. De godkända företagen var Juteborg (tillsammans med Clean Motion), Oxeon, Panthera och Andrénplast (tillsammans med Gleitmo).

Den andra ansökningsomgången kommer att stänga sin utlysning 4 maj. Det går att söka projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr. I den högre nivån krävs 50 % medfinansiering i form av ”in kind”. Ansökningarna går via en referensgrupp till Vinnova, som fattar beslut om vilka projekt som blir godkända. Processen tar ca 5-6 veckor och det är en relativt enkel ansökan som ska skrivas.

− Responsen efter den första ansökningsomgången, då hela elva ansökningar kom in, har varit väldigt god och vi hoppas på en förlängning och utökning av programmet i framtiden, säger Cecilia Ramberg, verksamhetsledare för LIGHTer.

LIGHTers satsning på småföretag ligger som ett tvillingprojekt till Innovairs satsning SMF Flyg. Utlysningstillfällen och regler är i stora drag gemensamma, med delvis gemensam bedömningsgrupp och ansökningsprocess. SMF Flyg syftar till att stärka flygindustrins konkurrenskraft genom att öka antalet högspecialiserade SMF som godkänns som leverantörer till flygindustrin. Verksamheten drivs via produktionsarenorna PTC i Trollhättan (arena för metallteknologi) och Compraser Labs i Linköping (arena för kompositteknologi).