hålllbar e-handel

Kommer cirkulär ekonomi att bli en naturlig del av framtiden?

29 december, 2017

Lyssna på Anna-Karin Jönbrink, forskare inom området energi och miljö på Swerea, prata om e-handel, digitalisering och cirkulär ekonomi i radioprogrammet P1 Ekonomiekot Extra som inför det nya året har gjort en framtidsspaning.

Lyssna på programmet Ekonomiekot Extra om år 2028 - dystopi eller utopi?

Cirkulär ekonomi, vad är det?

Anna-Karin inleder ca 12 min in i programmet med att berätta om fördelarna med cirkulär ekonomi.

– Cirkulär ekonomi handlar om att vi ska utnyttja de råvaror vi plockar upp ur marken på ett optimalt sätt. Cirkulär Ekonomi är inte ett mål i sig, utan målet är att skapa hållbarhet. Att man dessutom ofta tjänar mer pengar, genom att man inte behöver betala lika mycket för råvaror och energi, är något som många företag redan upptäckt, vilket gör att de är positiva till denna utveckling.

Hur kan cirkulär ekonomi och digitalisering bidra till en hållbar e-handel?

Anna-Karin menar att E-handel varken är bra eller dåligt ur miljösynpunkt. Om e-handeln innebär att man inte åker med bil till butiken för att handla, är utvecklingen med e-handel positiv. Men e-handeln kan också skapa stora hållbarhetsproblem, exempelvis om man köper många fler saker än man behöver och skickar tillbaka dem man inte vill ha, då ökar ju transporterna.

– Vi ser också en ökad direktimport från exempelvis Kina, som skapar möjlighet för oss som individer att kringgå det skyddsnät som vår lagstiftning i Europa skapat, och köpa produkter som är dåliga ur hållbarhetssynpunkt, t.ex då de tillverkas med farliga kemikalier och dåliga arbetsvillkor. Det innebär en risk för den som ska använda produkten, exempelvis genom att den är giftig eller att en elektrisk produkt inte är säker, men också för dem som tillverkar den.

Vilken väg ska vi gå?

– Jag är övertygad om att vi om 10 år kommer att vara mycket duktigare på att ta vara på resurser. Verkligheten kommer att kräva det av oss, då det faktiskt inte kommer att gå att tillverka allting på det sätt vi gör idag, våra råvaror räcker helt enkelt inte till. De företag och verksamheter som inser det och förbereder sig för en hållbarare framtid, kommer därför att få ett försprång, något som många redan insett. Därför jobbar de hårt med dessa frågor redan!

Anna-Karin menar också att de som fattar beslut för samhället kan också bli bättre, exempelvis genom att bidra till helhetssyn, inte minst när det gäller lagstiftningen, som idag ligger efter.

– Det finns exempel på hur dagens avfallslagstiftning faktiskt hindrar cirkulära lösningar som skulle bidra till hållbarhet. I nuläget är det den som importerar något till Europa som har ansvaret för att det som kommer in i Europa följer våra lagar. Tyvärr har det visat sig att e-handeln snedvrider konkurrenssituationen, då det inte finns bra system för att säkerställa att det som enstaka individer köper verkligen följer våra lagar. Även här behövs en översyn av regelverket, så vi kan få säkrare produkter hit, men också skapa en mer rättvis konkurrenssituation.

Konsumenten har ett ansvar

– Företagen gör det som vi kunder vill köpa, så det är viktigt att vi blir duktiga på att ställa rätt krav på det vi köper. Man kan också se att de krav vi ställer här i Sverige, faktiskt fått en positiv inverkan även på produkter som säljs på andra håll. Exempelvis innebär Ekodesigndirektivet att vi ställer hållbarhetskrav på produkter som datorer och lampor, som gjort att även de datorer och lampor som säljs på andra håll i världen numera är bättre ur hållbarhetssynpunkt.

Sammanfattningsvis fick experterna avge löften för 10 år framåt

Anna Karin lovade då att göra sitt bästa för att hjälpa företag till konkurrenskraft i ett hållbart samhälle, ett löfte som hela Swerea arbetar hårt för att uppfylla.

Vill du börja arbeta med cirkulär ekonomi? 

Just nu pågår flera projekt inom området. 

 • CIRCit 
  CIRCit sprider kunskap och integrerar cirkulär ekonomi till företag i norden.
   
 • CIMMREC
  Projektet Cimmrec vill hitta nya beräkningsmodeller för att tydliggöra de effektivare flödena i cirkulära system.
   
 • Cirkulära modeller
  Inom projektet hjälper vi företag att utveckla och analysera ekonomin, affärsmodeller och tekniska möjligheter med hållbarhet i fokus.
   
 • MOOC
  Engineering design for a Circular Economy