Visning i Swerea MEFOS försökshall

Kalkproducent nytt medlemsföretag

12 april, 2018

Swerea MEFOS breddar sin medlemskrets och välkomnar kalkproducenten SMA Mineral som nytt medlemsföretag.

Svenska SMA Mineral är nytt medlemsföretag i Swerea MEFOS sedan årsskiftet. Företaget är verksamt inom utvinning och förädling av kalk, och de levererar kalkprodukter av hög kvalitet med en rad olika användningsområden, bland annat till stål- och gruvindustrin. Koncernen har 23 produktionsenheter i fem olika länder och tillverkar till exempel dolomit, kalksten och kvarts.

Per Bodén är marknads- och affärsutvecklingsdirektör, och han ser fram emot att utveckla samarbetet:
− SMA Mineral är sedan många år en betydande leverantör av kalk- och dolomitbaserade produkter till den nordiska stål- och gruvindustrin. Trenden är att våra kunder blir alltmer specialiserade och satsar hårt på såväl produktutveckling som miljö- och kvalitetsförbättringar för att säkerställa en framtida konkurrenskraft. Vi känner ett ansvar att vara med och bidra i det arbetet och tror att ett medlemskap i Swerea MEFOS ger oss den möjligheten. Förhoppningsvis leder det till att vi ökar kundnyttan i vårt erbjudande och stärker relationerna med företagen i detta viktiga segment.