additiv tillverkning

Inspirationsseminarium kring additiv tillverkning den 9 maj

20 april, 2017

Välkommen till ett kostnadsfritt inspirationsseminarium inom additiv tillverkning, svetsning och termisk sprutning.

Den 9 maj arrangerar Högskolan i Väst, Chalmers och Swerea IVF ett inspirationsseminarium på PTC i Trollhättan. Seminariet vill förmedla kunskaper och erfarenheter om metoderna och deras användning för reparation och underhåll. Seminariet kommer att visa hur teknikerna fungerar och kommer speciellt att belysa reparation och hur metoderna kan ge ökad slitstyrka, korrosionsskydd och mycket mer.

Seminariet vänder sig till företagsledare, produktutvecklare, konstruktörer och inköpare som saknar eller endast har ringar erfarenhet av metoderna, samt till personer som arbetar med dem.

Målet är att näringslivet ska få inblick i hur de olika teknikerna fungerar och hur de kan användas i reparations- och underhållstillämpningar samt vilja vara med och engagera sig i utvecklingen som sker vid högskolor och institut. Additiv tillverkning kommer att belysas bredare för att ge en inblick generellt hur metoden kan användas.

Anmäl dig nu - sista anmälningsdag är den 2 maj.

Mer information och program