kompositbro_LIGHTer

Infrastruktur och innovationsupphandling för lättvikt

11 september, 2017

Vad kan vi lära av Sveriges första kompositbro? Den 13 september diskuterar vi hur samhällsnytta skapas med lättviktsteknologi inom infrastruktur. Utgångspunkten är Sveriges första kolfiberkompositbro som lyftes på plats i Malmö i våras.

– Innovationsupphandling innebär att beställaren upphandlar en i förväg okänd lösning på ett behov. Det är ett proaktivt och innovativt sätt att snabbt få nytta av nya tekniska lösningar. Vi vill se hur vi kan skapa infrastruktur med radikalt lägre vikt genom att samarbeta mellan leverantör och beställare. Fördelarna med samverkan har vi redan visat inom en rad andra områden, säger Cecilia Ramberg, projektkoordinator på Swerea IVF och verksamhetsledare för den branschöverskridande lättviktsarenan LIGHTer..

Datum och tid: Onsdagen den 13 september 2017, kl 10.30–16.00 inklusive studiebesök till Sveriges första kolfiberkompositbro.

Plats: Scandic Segevång, Segesvängen i Malmö.

Vill du delta? Välkommen att fylla i din anmälan på LIGHTers webbplats www.lighterarena.se

Att samverkan mellan näringsliv, akademi och forskningsinstitut är nyckeln till framgång för en mindre nation som Sverige, visas bland annat genom att flera konkreta framsteg redan gjorts. Till exempel har metoder tagits fram för att tillverka vägbroar i komposit som ger bättre hållfasthet, kortare byggtid och minskat underhåll.

Det finns betydligt fler exempel. Genomgående för alla lyckade projekt är att man genom branschöverskridande samarbeten kunnat skapa testmiljöer som gör att företagen kan gå vidare och etablera de nya lättviktslösningarna i tillverkningen. I den strategiska forsknings- och innovationsagendan för lättvikt lyfts förbättringar inom olika områden för att Sverige ska bli en ledande nation inom lättviktsteknologi. Målet i lättviktsagendan är att mer än 75 procent av de nyutvecklade teknikerna ska etableras fullt ut inom industrin.

Sedan 2014 har över 130 organisationer med intresse av lättvikt deltagit i industriförankrade utvecklingsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. Över 300 organisationer från hela Sverige har medverkat i konferenser, workshoppar och utbildningar.