miljominister_karolina_skog
Miljöminister, Karolina Skog får inblick i Centrum för textilåtervinning

Hållbara textilier - Miljöministern på besök

11 december, 2017

Miljöminister Karolina Skog besökte Swerea IVF i Mölndal för att få en inblick i de forskningsinitiativ och projekt som pågår inom området hållbara textilier. Hon togs emot av VD, Mats Lundin som gav en kort övergripande presentation av verksamheten, därefter följde en rundvandring i textillaboratorierna.

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världsledande i hållbar textil- och modeproduktion och konsumtion. Det var för att få en inblick i arbetet kring hållbara textilier som miljöministern under måndagen besökte Swerea IVF. Swerea IVF är med i flera initiativ, exempelvis Smart Textiles, RE:Soucre, Mistra Future Fashion och CelluTex.

– Vi ville visa hur vår verksamhet sträcker sig från analys i provrörsnivå till fiberutveckling i pilotskala, Jonas Aspling, avdelningschef för Material.

Under rundvandringen, som inleddes av Jonas Aspling, hölls en rad korta presentationer av Swerea IVFs forskare. Bland annat presenterades metoden våtspinning som används för att framställa textilfibrer baserade på cellulosa från skogsråvara, samt smältspinning som används för att framställa t ex vanliga polyesterfibrer men även för att utveckla funktionella och smarta textilier.

Nyligen invigdes Centrum för textilåtervinning som är noden för Swereas satsning inom textilåtervinning. Vid en av centrumets viktigaste utrustning, en textilupprivare i pilotskala fick Karolina Skog en visning av de sorteringstekniker som finns, olika applikationsområden för återvunnen textil, samt pågående initiativ inom RFID-märkning och standardisering.

I det kemiska laboratoriet visades avancerad utrustning för fysikalisk och kemisk analys; utrustning som används bland annat för identifiering av kemikalier i textilier. Här fick miljöministern samtidigt ta del av arbetet som sker inom OEKO-TEX® certifiering och nätverket Kemikaliegruppen och se hur Swerea IVF arbetar med livscykelanalyser och praktisk substitution av kemikalier. Kopplat till detta presenterades också ett nytt forskningsprojekt som har som mål att konstruera bort mikroplastsläpp från textilier vid tillverkningen.

Mer information