hållbarhet podcast
Anna Rúna Kristinsdóttir, forskare energi och miljö och Henrik Oxfall, forskare polymera material gästar Swereas podcastserie Framtidens industri

Hållbara produkter – nytt podcastavsnitt!

19 februari, 2018

Vad betyder hållbarhet? Lyssna på senaste podcastavsnittet om framtidens industri, med Henrik Oxfall, forskare inom polymera material och Anna Rúna Kristinsdóttir, forskare inom energi och miljö, diskuterar hållbarhet ur ett material- och produktutvecklingsperspektiv.

Lyssna på avsnittet om Hållbara produkter!

Hållbarhet eller hållbar utveckling är ett brett område, men i grunden handlar det om att vi vill ta hand om vår jord och lämna över den i ett gott skick till kommande generationer. I detta avsnitt belyser vi hållbarhet utifrån miljöfrågan med fokus på utveckling av material och produkter. Hur ska vi tänka när vi designar en ny produkt och behöver vi alltid jungfrulig råvara eller kan vi använda återvunnet material?

 – Samhället och konsumenter är mer upplysta i dag och har börjat ställa högre krav på produkter och då måste man som företag hänga med i den utvecklingen. Det gäller att använda rätt material på rätt plats och tänka på livscykelperspektivet, från råvara till användning och eventuell materialåtervinning, säger Anna Rúna.

Inom området polymera material som Henrik Oxfall arbetar med har det hänt väldigt mycket de senaste åren, biobaserade material utvecklas fort och får mycket uppmärksamhet och inte minst har han märkt av en ändrad inställning till återvunnet material.

– Vi har precis avslutat ett projekt där vi varit med och utvecklat en konsumentförpackning för rengöringsmedel, tillverkad i 100 % återvunnen post-konsumentplast. Genom att acceptera en förpackning som inte är helt vit och, med viss doft öppnade man upp för att använda denna typ av återvunnet material som annars är svårt att få avsättning för, säger Henrik.

– Plastflaskan är ett så bra exempel, många företag borde våga tänka om när det gäller deras produkter. Det är viktigt att tänka helhet tidigt i utvecklingen för att öppna upp för smarta lösningar. Beslut och val man gör i utformningen av produkten kan vara avgörande för möjligheterna att öka produkternas miljöprestanda och ta vara på våra resurser. Självklart kan det vara svårt att mäta och jämföra olika alternativ, men ändå så viktigt och vi kommer långt när vi jobbar tillsammans. Man får inte glömma att varje fall (produkt) och företag är unikt, men på Swerea har vi ett bra grundtänk i ekodesign, menar Anna Rúna.

Anna Rúna och Henrik berättar också om tre olika forum där företag kan träffas för att utbyta erfarenheter och praktiskt testa nya material och koncept: Nätverket för plaståtervinning, Centrum för textilåtervinning och Nätverket för ekodesign.

– Sen har vi ju också många pågående forskningsprojekt med fokus på hållbarhet just nu. Ett exempel är CIRCit- Circular integration in the Nordic industries, där företag kan få hjälp med att ta sitt nästa steg mot cirkulär ekonomi, avslutar Anna Rúna.

Mer information