LIGHTer conference 2017

Hållbara multimaterial med nya digitala tekniker formar framtidens samhälle

8 december, 2017

Kommer ni att 3D-printa flygplan? Det var en av frågorna på årets lättviktskonferens i Göteborg den 22-23 november. Ett hundratal deltagare från sex olika länder samlades för att diskutera lätta, smarta och hållbara multifunktionella material i kombination med nya digitala tekniker.

Lättvikt är ett viktigt område för framtidens industri och samhälle, det var tydligt under årets konferens då scenen gästades av allt från innovationsledaren Åsa Lidén, Ikea till Peter Linde, Airbus Tyskland och Henrik Nordhammar, Stena Teknik. Alla bekräftade att efterfrågan på lättare, hållbara material och materialkombinationer fortsätter att öka i en allt mer uppkopplad och produktiv värld. 

Första dagen inleddes av huvudtalarna Andreas Graichen, Siemens Industrial Turbomachinery och Ola Isaksson, Chalmers som båda poängterade betydelsen av nya material och användning av digitala tekniker i produktutvecklingen för att minska vikt. Exempel på detta är användningen av digitala tvillingar och additiv tillverkning som en möjliggörare för tillverkning av komplexa komponenter för avancerade applikationer och produkter. Peter Linde, som arbetar hos en av världens största flygplanstillverkare höll med.

 – Digitalisering och simulering, speciellt ny visualiseringsteknik, har de senaste åren möjliggjort idéer som vi haft ganska länge. Vi är på väg att införa vad vi kallar för Multiphysics modelling, att vi använder samma databasmodell istället för flera i arbetet med exempelvis termiska analyser, dvs. hur luften strömmar i flygplanet, och simulering av mekanik och tillverkningsprocesser.

 – Digitala modeller möjliggör också att tillverkningsprocessen för reservdelar kan effektiviseras genom att digitala filer skickas direkt till en leverantör som i sin tur 3D-printar reservdelen utifrån vår modell. För att säkra kvaliteten på komponenterna använder vi en så kallad block-chainteknik, säger Peter Linde.

Att identifiera nya tekniker, materialkombinationer och konstruktioner för optimerad råvaruanvändning var något som Åsa Lidén från Ikea också berättade om under sin föreläsning. Med över 400 Ikea-varuhus i världen, och flera på gång, växer marknadens efterfrågan på möbler stadigt.

 – Vi har börjat jobba med innovationspartners för att hitta nya ingångar till smarta materialkombinationer för att kunna utveckla lätta, hållbara och cirkulära produkter. Avancerad simulering är också något som vi planerar att införa mer, vi har haft svårt att arbeta med simulering med trä som huvudråvara i många av våra produkter.

Att optimera ett enskilt material kan ge en vinst på några procent, men att byta ut en hel komponent till en multimaterialkonstruktion kan ge viktsreduceringar på upp till 50 %. Peter Linde pratade om vikten av att företag måste våga tänka utanför sina vanliga segment.

 – Det handlar inte längre om att optimera ett material genom en ny konstruktion. Det gäller att öka det interdisciplinära arbetet, till exempel mellan system, material och struktur. När vi i framtiden pratar om multifunktionella material handlar det inte om två - utan tre, fyra eller fem funktioner. Men det är en stor utmaning för många företag att börja ifrågasätta den ursprungliga råvaran i etablerade produkter.

Det stod också klart att alla branscher har olika utmaningar att förhålla sig till, som exempelvis råvarutillgång, lagstiftning, säkerhetsregler och yttre klimatfaktorer.

För att göra nya framsteg och hänga med i den allt snabbare utvecklingstakten är det branschöverskridande samarbetet en viktig faktor.

 – LIGHTer är verkligen spindeln i lättviktsnätet och driver den viktiga kopplingen över branschgränser och mellan företag, institut och akademi kring lättvikt. Extra spännande är att vi nu börjar koppla in internationella parter som till exempel OHLF i nätverket, menar Elisabeth Sagström, avdelningschef tillverkning, Swerea IVF.

Det höll även Wilhelm Johannisson, KTH med om. Han är en av 70 doktorander som ingår i LIGHTer PHD network (doktorandnätverk).

 – LIGHTer och konferensen är ett jättekul nätverk på alla sätt, en möjlighet att hitta samarbeten mellan studenter från andra universitet och för mig som doktorand är den direkta kontakten med företagen ovärderlig.

I år hälsades konferensdeltagarna också välkomna till en utställning över pågående projekt och framtagna prototyper inom lättvikt. Konferensen avslutades med att deltagarna fick välja mellan två olika spår, en utflykt till Volvo Cars Brand Experience Center eller coachning i nationella och europeiska investeringsstöd för forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Se fler bilder från konferensen på LIGHTers webbplats.