Open technology day 2018

Framtidens laboratorium på Open Technology Day 2018

19 april, 2018

Hur kan framtidens företag bli mer effektiva och konkurrenskraftiga? Representanter från industri, akademi, institut, departement och myndigheter besökte under tisdagen Open Technology Day 2018 och Swerea IVF i Mölndal för att ta reda på svaren och inviga det nya verkstadslaboratoriet.

Under årets Open Technology Day fick deltagarna ta del av flera nya laboratorium och testbäddar som de senaste månaderna byggts upp i verkstaden i Mölndal. Här kommer företag att kunna bygga upp virtuella och fysiska miljöer för att testa framtidens digitaliserade produktionsmetoder och skapa konkurrenskraft för det enskilda företaget.

˗ Vi är inne i en väldigt intensiv period med att bygga om och förnya våra labb och testbäddar. Vi har fått den stora uppgiften att gå före och visa vägen för ny teknik, sa Mats Lundin, VD Swerea IVF under invigningen.

Automation och digitalisering

Huvudfokus för dagen var testbäddar för automation och digitalisering samt additiv tillverkning i framtidens fabrik. I verkstaden fick deltagarna en demonstration av fem uppgraderade laboratorier inom dessa områden;

  • Ytintegritetslabbet – karaktisering av ytor och deras egenskaper
  • IRBAM – Robotiserad additiv tillverkning av stora komponenter i plast
  • Forskningslabb additiv tillverkning – Unikt samarbete mellan forskningsutövare och industri
  • Hybrid joining cell – Testbädd för hybridfogning
  • Paint center – Automatiserad hängning och nedplock av gods inför ytbehandling.

De senaste tillskotten i verkstaden kommer att vara väldigt viktiga för svensk tillverkningsindustri och leda till ökad konkurrenskraft och innovation enligt många av deltagarna på plats, speciellt när det gäller att förverkliga målet om att Sverige ska vara i topp på att använda digitaliseringens möjligheter.

 – Jag är jätteglad att stå här i dag och otroligt tacksam att vi äntligen kommit till skott och fått såhär nya fina labb. Vi har utvecklat det här labbet för att titta och förstå processer som kan gynna företag som vill utveckla och öka förståelsen för hur olika processer vid tillverkning påverkar slutegenskaperna i komponenten, sa Jonas Holmberg, Swerea IVF under invigningen av det nya Ytintegritetslabbet.

Cecilia Groth, ansvarig för Paint Center och den nya testbädden Digi-Load för automatiserad hängning och nedlock av gods inför ytbehandling, höll med och menade att testbädden kommer kunna hjälpa många av ytbehandlande företag runt om i Sverige genom att utveckla och demonstrera fysiska och virtuella lösningar för att automatisera hängning och nedplock. Digi-load finansieras av Produktion2030.

Nytt forskningslaboratorium för additiv tillverkning

Dagens huvudattraktion var det nya forskningslaboratoriet för additiv tillverkning som har som mål att visa på möjligheterna med additiv tillverkning i ett industriellt perspektiv. Laboratoriet har byggts upp i tätt samarbete med industri och forskningsutövare. Curtiss Wright Surface Technology, EDR & Medeso, Höganäs AB, Högskolan Väst, Nederman, Quintus Technologies, Ringhals, SLM Solutions Group och Volvo Lastvagnar är några namn inom ramen för projektet.

 – Det här ger oss en möjlighet att få tillgång till resurser och kompetens om tillverkningsprocessen i sig. Det är en lärandeprocess och i grund och botten måste vi förstå vad material ger för kvalitet på våra produkter, sa Johan Vallhagen från Volvo GTO och en av forskningsparterna i arbetet med det nya laboratoriet för additiv tillverkning.

 – Vi har ju en lång tradition av att arbeta tillsammans med våra kunder. Swerea IVF är den partner vi är närmast och som är mest konkret i sin hantering av hela värdekedjan, sa Sven Bengtsson, Höganäs AB.

 – En aspekt som vi försöker jobba mycket med är hela värdekedjan. Vi har hört från presentationerna tidigare att det inte bara handlar om att tillverka en produkt utan om att sätta den i kontext, men även sätta den i sin applikation och verifiera att produkten faktiskt fungerar och håller. Och det tycker jag att vi har lyckats att skapa, avslutade Seyed Hosseini, Swerea IVF innan han, Lennart Malmsköld, Högskolan Väst, Sven Bengtsson, Höganäs AB och Johan Vallhagen Volvo GTO klippte bandet.

invigning

Seyed Hosseini är ansvarig för det nya forskningslaboratoriet inom additiv tillverkning och även för konferensen Additive Intelligence 4.0 som hölls dagen efter Open Technology Day, den 18 april, då runt 90 deltagare fick ett djupdyk i ämnet additiv tillverkning.