Designa för en cirkulär ekonomi

Framtidens affär är cirkulär

9 maj, 2018

Kan du tänka dig att hyra hela din produktionsutrustning? I framtiden kan ägande bli passé och cirkulär ekonomi bli en allt större konkurrensfaktor för företag som vill utveckla sin verksamhet. Genom att tänka hållbarhet i alla led går det att både sänka kostnaderna och utveckla affären.

Effektiva tillverkningsprocesser och återvinning är vanliga utgångspunkter för att skapa ökad hållbarhet i industrin – men det räcker inte. För att uppnå ambitiösa hållbarhetsmål krävs cirkulära system i alla led – i tillverkning, användarledet, inom återanvändning och återvinning. Faktum är att det finns pengar att tjäna på en cirkulär affärsmodell.

Tiden är inne för cirkulärt företagande

Företaget 3TEMP är ett exempel på cirkulärt företagande. De tillverkar exklusiva kaffemaskiner till företag, men affären stannar inte vid leveransen av en ny maskin. Genom digital teknik har 3TEMP utvecklat en service som ger kunder feedback på hur kaffemaskinen ”mår”. Det gör att kunden får varningar när maskinen behöver kalkas av eller får andra problem så att de kan åtgärdas i tid. Till exempel kan 3TEMP snabbt skicka ut nya delar om något går sönder. Kunderna får på så sätt bättre kvalitet och kan sälja ett bättre kaffe, samtidigt som maskinerna håller längre.

– IoT-tekniken skapar, för oss och kund, nya fördelaktiga affärsmodeller som gynnar både miljön och ekonomin, säger Peter Larsson teknikansvarig på 3TEMP.

Kostnadsfri träningsplattform för en cirkulär ekonomi

På Swerea jobbar forskare med att utveckla metoder och hjälpa företag att tänka cirkulärt. 3TEMP kommer att vara ett av flera exempel i en utbildningsplattform som utvecklas i ett europeiskt samarbete, där Swerea ingår. Målet är att öka kompetensen om hur man konstruerar produkter som passar i en cirkulär ekonomi. Kurserna kommer att omfatta flera aspekter som att ta fram produkter som:

  • fungerar i en delningsekonomi, med flera användare.
  • är enkla att reparera.
  • går att återanvända eller vars delar kan återanvändas.
  • konstruerats så att dess material lätt kan återvinnas.

I framtiden kommer vi sannolikt inte alls att köpa och sälja produkter på samma sätt som nu. Att vara rädd om de resurser som redan plockats upp ur jordskorpan, kommer att bli helt naturligt för alla och leda till att cirkulär ekonomi blir standard. Kanske kommer inte någon att köpa en ny bil, utan bara betala för hur mycket de nyttjar den. Kanske det enda man köper då är sådant man verkligen förbrukar.

– Dagens konsumtionmönster fungerar inte över tid, då viktiga råvaror kommer att ta slut. Många företag inser detta, och ser det som en möjlighet att jobba cirkulärt. De företag som inte anammar cirkulär ekonomi kan få stora svårigheter att klara lagkrav, kundkrav och att hålla konkurrenskraftiga priser, då deras råvaror blir mycket dyrare eller helt omöjliga att få fatt i, säger Anna Karin Jönbrink, forskare inom cirkulär ekonomi på Swerea.

Kursen med namnet Engineering Design for a Circular Economy finansieras av EIT KIC Raw materials.