batteriet händer
Batterier

Forskningsprojekt möjliggör kraftigt ökad batteriåtervinning

7 mars, 2016

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, satsar åtta miljoner i ett svenskt projekt för återvinning av batterier. Projektet, som drivs av industriforsknings-institutet Swerea MEFOS, ska utveckla en effektivare återvinningsprocess för alkaliska batterier.

Målet med projektet är att återvinna mer än 80 procent av materialet i batterierna, vilket är betydligt högre än EU-direktiven på 50 procent.

Sverige är den ledande nationen när det gäller insamling av uttjänta batterier, men idag saknas en inhemsk upparbetning. Batterierna exporteras i stället och behandlas i dyra eller tekniskt ineffektiva processer i Tyskland, Schweiz eller Frankrike.

Det nya återvinningskonceptet ska vara anpassat för den specifika batterikemin och uppfylla kraven på effektivitet, miljöhänsyn och ekonomisk drift. Materialet som återvinns ska sedan utnyttjas i industrin för batteriproduktion.

– På så sätt skapas ett cirkulärt materialflöde med hjälp av en ny teknisk process. Det kommer att brygga över gapet mellan återvinningsindustri och storskalig metallurgisk industri. Utmaningen är att kunna återvinna inte bara zink utan även mangan, säger Guozhu Ye, forskningsledare på Swerea MEFOS.

Syftet med den högre återvinningsgraden är att spara på jordens krympande malmreserver och minska utsläppen vid hantering av jungfruliga mineraler. Projektet ska pågå under fyra år.

Projektpartners

  • Swerea MEFOS, forskningsinstitut med metallurgiska pilotanläggningar
  • Boliden, världens femte största producent av zinkmetall
  • IsoLogistics, Nordens ledande företag på batterisortering och återvinning
  • Luleå tekniska universitet
  • Swerea IVF, forskningsinstitut för processer och materialvetenskap

Internationella samarbetspartners

  • Eramet, världsledande företag för produktion av manganoxid för batteriindustrin
  • Fertiberia, ledande tillverkaren av gödselmedel i Medelhavsområdet

 Ladda ner pressmeddelande som PDF (150.72 KB)