Småföretag får hjälp av forskningsinstitut

Forskningsinstitut bereder väg för småföretag

3 december, 2018

Hur tar du som företag en idé till faktisk produkt eller lösning? Och finns det hjälp att få? För att företag ska växa och utvecklas krävs möjliggörare som förstår innovationsprocessen såväl som affärsnyttan. Se filmen som beskriver hur två småföretag gick från idé till lösning.

Många av Sveriges företag klarar själva av att utveckla nya produkter och tjänster, men en del behöver hjälp på traven. Finare Fransar och SETEK Systems är exempel på småföretag vars utvecklingsarbete möjliggjorts genom samarbete med forskare på RISE.

– Forskningsinstitut kan fungera som en brygga och möjliggörare. Vi förstår företagens villkor, har kunskap om teknikutveckling och forskning och vet vilka vägar som är framkomliga utifrån de krav, önskemål och begränsningar som finns, säger Hans Grönqvist på RISE IVF. 

Från att ha noterat ett arbetsmiljöproblem med det lim som används vid ögonfransförlängning står idag Finare Fransars VD Jenny Bruno med en färdig patentansökan som förbättrar arbetsmiljön för såväl kunder som anställda.

För företaget SETEK Systems handlade det om att ta fram en produkt och kapsel. Genom RISE kontaktnät hittade man ett system i Tyskland som fungerade för den slutliga lösningen.

– Bara inom ramen för EU-projektet Smarter SI, har elva småföretag i Europa fått hjälp med produkt- och processutveckling. Projektet är ett bra exempel på hur forskningsinstitut kan hjälpa företag med utvecklingsarbete och skapa kontaktnät med institut i Europa, fortsätter Hans Grönqvist.

Behöver du också hjälp med att utveckla nya lösningar, produkter eller nå ut internationellt? Läs mer om: