arbetsmiljö lim frnasar
Åsa Lundevall (Forskare multimaterial och lim), Elis Carlström (Forskningschef), Jenny Bruno (Finare Fransar), Hans Grönqvist (Forskare EU-direktiv)

Forskare och småföretagare kan lösa arbetsmiljöproblemen i fransbranschen

22 februari, 2018

Nytt podcastavsnitt! För två år sedan visste Jenny Bruno inte vad ett forskningsinstitut var. Nu är hon i industrialiseringsfasen för att kommersialisera en produkt som kan komma att lösa många av de arbetsmiljöproblem som finns inom branschen för ögonfransförlängning.

Lyssna på podcastavsnittet om Småföretagande!

I det här avsnittet om småföretagande får vi träffa Jenny Bruno, grundare till småföretaget Finare fransar, Hans Grönqvist, forskare vid Swerea IVF och expert på EU-direktiv/ produktutveckling och Elis Carlström, forskningschef Swerea IVF.

År 2010 startade Jenny Bruno företaget Finare Fransar och var då en av de första i Sverige att utbilda sig i ögonfransförlängning. I dag har hon över trettio anställda på tre salonger i Stockholm. Efter några år i branschen började hon ifrågasätta sina anställdas arbetsmiljö och om man kunde utveckla arbetssättet.

– Jag ville ha kontroll över mina produkter och förstå tekniken och kemikalierna. Jag läste på innehållsförteckningen, men den sa mig ingenting, jag är ju ingen kemist. Jag ville ändra metoden men visste inte var jag skulle vända mig.

Via sitt privata nätverk av goda vänner och andra mammor fick Jenny kontakt med Suwar Mert som grundat Pantapåsen och fick tips om vart hon kunde vända sig. Via Swereas webbplats hittade Jenny kontaktuppgifter till Hans Grönqvist och påbörjade kort därefter ett långt samarbete kring produktutveckling och tillverkningsprocesser.

– Jag har lärt mig att man kan få massor av hjälp av forskningsinstitut som småföretagare. Det finns så mycket att lära, exempelvis finns det ju ett EU-direktiv kring kosmetiska produkter. EU-direktiv har Hans bra insyn i, sen har han ett nätverk av kollegor som kan det här med limning och arbetsmiljöfrågor.

– Vi som forskningsinstitut fungerar som bryggan mellan akademi och företag, men det är få entreprenörer och småföretagare som vet om att man kan få stöd hos oss. Vi har flera nätverk för entreprenörer, exempelvis (EEN, matchmaking), fyller Elis i.

Genom samarbetet med Swerea IVF fick Jenny chansen att få finansiering via ett EU-projekt som Swerea IVF var deltagare i, Smarter Si. Problemet som Jenny hade togs emot entusiastiskt vid ett möte i Bilbao. Att komma med i EU-projekt på detta sätt är unikt och är lite av det grundläggande syftet med projektet. EU-projekt ledde sedan till att Jenny fick åka till Bryssel och träffa koordinatorer och har resulterat i ett kontaktnätverk i Spanien, Irland och Schweiz. Kontakterna i Irland ledde i sin tur till att hon fick åka till Cork och prata om kvinnligt företagande.

– Det är fantastiskt, jag har knutit många nya samarbeten och kommit i kontakt med ett antal företag, exempelvis Zenit Design, Agaria och AWA patent. Dessutom har jag fått insikt i var man kan söka medel för forskning om man vill utveckla sitt företag eller sina produkter.

Jenny har också nyss fått positiva besked från ALMI Invest och inlett en fas där de nya produkterna ska patenteras och kommersialiseras. Det behövs dock fler invetsterare.

– Vi hoppas att kunna berätta mer inom kort De arbetsmiljöproblem som Jenny har är inte unika. Skönhetsbranchen och de kemikalier som ingår i produkterna har uppmärksammats av flera. Här har Swerea IVF en tydlig roll att spela.

Mer information