innovationsledning

Förnyelseförmåga för framtiden – utvecklingsprogram för innovationsledning

1 mars, 2018

Ingen tid för framtiden? Kunders förväntningar ökar, liksom kraven på hållbara lösningar. Konsumtionsmönster förändras och konkurrensen blir allt tuffare. Företag drivs till att genom förnyelse och innovation leverera nya värden, produkter och tjänster både till lokala och globala marknader.

Men ”en svala gör ingen sommar” lika lite som att en enstaka ny produkt ger garanti för att man kan åstadkomma fler. För att nå långsiktig konkurrenskraft och framgång krävs att företag kontinuerligt arbetar med att förnya sina erbjudanden och sin verksamhet, vilket är en utmaning för de flesta organisationer.

– Företag saknar ofta både metoder, processer, verktyg och organisation för systematiskt innovationsarbete. I undersökningar har det visat sig att där innovationsarbetet prioriterats högt av ledningen har samtidigt den egna upplevda förmågan att bedriva ett sådant arbete ansetts bristande, säger Barbro Lagerholm på Swerea IVF.

Nu erbjuds små och medelstora företag ett utvecklingsprogram för att komma igång praktiskt med att leda och organisera sitt innovationsarbete. Steg för steg coachas företagen i att bygga sin egen förmåga och arbetssätt för kontinuerlig innovation och förnyelse. Metodiken som lärs ut är kopplad till den kommande internationella vägledande standarden för innovationsledning.

Deltagarna lär sig att bygga på sina styrkor och se nya möjligheter genom medverkan i workshoppar, möten med experter samt att arbeta och lära tillsammans med andra företag. När företag från olika branscher möts händer det ofta att nya idéer uppstår just i mötet mellan deras olika kompetenser. Detta stärks ytterligare när passande moment i programmet även kan äga rum hos de deltagande företagen.

Utvecklingsprogrammet Förnyelseförmåga för framtiden har som övergripande syfte att stärka innovationsförmågan hos svenska små och medelstora företag. Det drivs av Swerea IVF och genomförs kopplat till projektet ILiN (Innovationsledning i nätverk) finansierat av Tillväxtverket och EU.

Mer information