innovationsledning

Förnya eller försvinna? Nytt podcastavsnitt om innovationsledning

29 september, 2017

Innovationsledning handlar om att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. Det handlar om att våga ställa sig frågor som; hur kan eller rentav måste vi anpassa oss till allt som händer i omvärlden? Har våra tjänster och produkter ett nytt eller minskat värde jämfört med vad de hade igår eller kommer att ha i framtiden?

I detta tionde podcast-avsnitt om framtidens industri samtalar Thomas Bräck och Max Maupoix om deras vida erfarenhet av att hjälpa företag med innovation. Något som blir allt viktigare när vår omvärld förändras allt snabbare och olika digitaliseringsmöjligheter flåsar oss i nacken, men företag upplever ofta att det är komplicerat och tidsödande.

Lyssna på podcastavsnitt om innovationsledning.

– De flesta företagare vet att man måste arbeta med innovation, men innovationsarbete prioriteras sällan i den dagliga verksamheten, vilket i längden kan vara förödande för ett företags framtid, säger Thomas.

Max och Thomas ger exempel på verksamheter som har prioriterat innovation och vågat tänka långsiktigt, och på så sätt utvecklat nya produkter och tjänster som förändrat hela marknader. De nämner också att verksamheter som varit framgångsrika över tid har ofta haft förmågan att förnya sig och varit de som skapat nästa disruptiva steg i en hel bransch.

Verksamhetsledningar behöver prioritera och ha verkliga ambitioner med innovationsarbetet, och fundera på hur man kan få in kreativitet i de anställdas vardagliga rutiner. Men det handlar också om att lyfta blicken, få in rätt kompetens och ta hjälp av andra branscher.

– Det behövs innovatörer och entreprenörer i innovationsarbetet! Lyckas ett företag kombinera människor med stora visioner med do:ers, då börjar det verkligen hända grejer! Företagen har ofta kompetensen och kan påbörja resan själva, men de behöver avsätta tiden i kalendern och på agendan, säger Thomas.

– Det branschöverskridande samarbetet är också ovärderligt. Vi hade ett exempel för ett tag sedan där två företag från helt olika branscher fick nytta av varandra. Det ena företaget säljer godis via maskiner och det andra företaget driver verksamhet i golfbranschen, men de hade flera synergier och kunde ta hjälp av varandra, fortsätter Max.

Swerea arbetar brett inom innovationsområdet, inte minst med att se på finansieringsmöjligheter, agera brygga mellan olika branscher, men också med hur man strukturerar upp innovationsarbetet rent praktiskt. Thomas och Max berättar om metoden F4 – Förnyelseförmåga för framtiden, utvecklat på Swerea IVF. F4 är ett enkelt ramverk som kan användas på ett handbegripligt sätt i det dagliga arbetet. I framtiden kommer företag också kunna ta hjälp av den ISO-standard som är på gång inom innovationsledning. Standarden är tänkt att vara ett rådgivande ramverk och ska hjälpa företag att sätta innovation på agendan. 

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Mer information