scandinavian electronic event 2018

Fler företag inser vikten av datasäkerhet

2 maj, 2018

Fordon, innovation och medtech. Tre fullspäckade dagar om framtidens digitala utmaningar är avklarade och Scandinavian Electronics Event i Kista är slut för i år. Men i takt med att ny teknik tar allt större plats inom industrin växer behovet av att belysa forskningsinstitutets roll i samhället. Det menar Hans Grönqvist på Swerea IVF.

Under årets upplaga av S.E.E i Kista den 24:e-26:e april fick drygt 3000 besökare möjlighet att vässa konkurrenskraften inom företaget genom över 40 programpunkter. Hans Grönqvist från Swerea IVF som tillsammans med RISE medverkade under två av mässans tre dagar är nöjd med årets elektronikmässa. Till vardags arbetar han bland annat med Electro Magnetic Compatibility genom EMC-direktivet och driver Swerea IVFs EMC-labb i ett nätverk med ett 70-tal företag. Trots att han upplever att antalet besökare var lägre under årets mässa bidrog de som kom till intressanta diskussioner under dagarna. Bland annat fick Swerea IVF frågan om företaget kan tänka sig attagera praktikplats för gymnasieelever som deltar i Tekniksprånget, en satsning där ungdomar ges möjlighet att praktisera inom industrin för att inhämta ny kunskap och erfarenhet.

- För att få dem intresserade av teknik får de gå ut i industrin och göra en praktik på fyra månader. Det är en del av deras utbildning, för oss innebär det lite introduktionstid och att hitta uppgifter som ungdomarna kan jobba med självständigt.

Teknikens och innovationens förmåga att påverka samhället var frågor som diskuterades flitigt under mässan. Men vad innebär egentligen den allt snabbare implementeringen av ny teknik i dagens industri? Enligt Hans Grönqvist som arbetat med data- och cybersäkerhet under många år är utvecklingen naturligtvis inte riskfri.

- Det finns en trend att koppla upp allt mot internet. Ofta gör man det utan en riskbedömning. Man kan se fördelar, ibland ganska vaga, men det är en trend där man inte tänker på konsekvenserna.Han understryker att han inte är ensam om att försöka förklara detta för de företag han kommer i kontakt med. Både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och FRA har länge poängteratvikten av riskbedömning när det kommer till uppkopplade datasystem. Men nu tycks värdet av datasäkerhet ha landat hos företagen.

- Vi har pratat om detta sedan 2013 och nu börjar industrin lyssna på oss. Det finns de som försöker hacka din dator och kryptera din disk. I allmänhet är gemene man medveten om dessa risker och håller sina datorer och antivirusprogram uppdaterade. Men sedan en tid har skurkarna börjat gå in i industriella anläggningar istället, styrsystem och liknande. Det handlar ofta om försök till sabotage och industrispionage.

Något annat Hans Grönqvist tar med sig från mässan är allmänhetens brist på kunskap när det kommer till vad forskningsinstitut som Swerea IVF arbetar med.

- Vi ser oss som något mellan industri och högskola, men folk vet i allmänhet inte vad det innebär. Där borde man tänka till och fundera på hur vi kan förklara var instituten ligger i samhällskedjan. Vi måste bli tydligare med vår roll i samhället.