additiv tillverkning podcast swerea

Fem myter om additiv tillverkning – nytt podcastavsnitt!

1 november, 2017

Större designfrihet, lättare produktvikt och förbättrad kvalitet! Additiv tillverkning är en teknik på frammarsch och används mer och mer inom tillverkningsindustrin i Sverige. Men kommer additiv tillverkning verkligen att revolutionera hela industrin och ersätta alla traditionella tillverkningsmetoder?

3D-printing eller friformsframställning som tekniken också kallas har många fördelar, inte minst för att skapa avancerade komponenter, funktionella prototyper och produkter med komplexa geometrier som tidigare inte varit möjliga att tillverka.

Lyssna på podcastavsnittet om additiv tillverkning.

I detta avsnittet om additiv tillverkning samtalar Jan Johansson, expert på 3D-printing av stora plastkomponenter och Emil Johansson, expert på additiv tillverkning av tekniska keramer om tillverkningsmetodens möjligheter och vilken typ av produktion som metoden lämpar sig bäst för. De berättar om flera företag som börjat använda additiv tillverkning i sin produktion, exempelvis företaget Trelleborg Sealing Profiles, som halverade tillverkningstiden av sina extruderingsverktyg tack vare additiv tillverkning;

– Där tekniken används rätt kan den skapa stora konkurrensfördelar och positiva vinster. Det är mycket enklare att genomföra olika förändringar i produktionen samt få snabb återkoppling huruvida produkten går att använda eller inte, säger Emil.

Efter många års forskning och med flera lyckade projekt i bakfickan vågar Jan och Emil lyfta på locket och berätta om de vanligt förekommande missuppfattningar/myter som de mött i industrin, och vilken typ av produktion som tillverkningsmetoden faktiskt inte lämpar sig för.

– Det finns många områden där additiv tillverkning är att föredra, men metoden kommer nog inte att revolutionera hela industrin, utan blir ett etablerat verktyg i verktygslådan, precis som våra traditionella tillverkningsmetoder, säger Emil.

– Ja, precis, vi kommer att kunna göra mycket spännande med additiv tillverkning. Vi på Swerea IVF hjälper gärna företag att analysera hur additiv tillverkning bäst kan användas i produktion och även vilka komponenter som är mest lämpade, säger Jan.

Emil och Jan avslutar med att berätta om vad som händer inom additiv tillverkning i Sverige just nu. Swerea har flera pågående projekt, läs mer på sidan Additiv tillverkning.

– Det händer väldigt mycket, vi har exempelvis i dagarna startat projektet CAM2 tillsammans med Chalmers, målet är att bygga upp ett kompetenscentrum kring 3D-printing av metall.

CAM2 är finansierat av Vinnova.