Johan Tidblad

Einar Mattsson pris 2016 till Johan Tidblad för hans arbete inom korrosion

13 december, 2016

Johan Tidblad har tilldelats 2016 års Einar Mattsson pris, om 30 000 kr för att han ett väldigt förtjänstfullt sätt bidragit till tillväxt inom området atmosfärisk korrosion. Johan bidrar genom sitt goda ledarskap, ett gott arbetsklimat och en stabilitet inom området.

Hans vetenskaplighet, som bland annat givit honom en docentur, gör att Swerea KIMAB har internationell spets inom området.

Kontaktperson: Johan Tidblad, 08-674 17 33, johan.tidblad [at] swerea.se

Einar Mattsson pris: Prissumma: 30 000 kr. Delas ut en gång årligen till en (eller flera) som på särskilt förtjänstfullt sätt, genom goda presentationer eller resultat, bidragit till att Swerea KIMAB:s position förbättrats eller verksamheten utvecklats.