E-DIG lärplattform

E-DIG utvecklar digital lärplattform för smartare industri

6 februari, 2017

I det nystartade projektet E-DIG utvecklas en digital lärplattform för att höja digitaliseringskompetensen i industrin. Detta kommer att skapa nya möjligheter för tids- och rumsoberoende träning och kombinationsutbildning i både en digital och fysisk miljö. Lärplattformen planeras innehålla områden för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion och riktar sig till bland annat operatörer, underhållstekniker, produktionstekniker i företag samt utbildningsaktörer.

Möjliga nyckelområden för digitalisering i industrin är bland annat:

  • Uppkopplade fabriker
  • Digitala kopior
  • Förstärkt verklighet
  • Samverkan mellan människa och robotar
  • Smarta arbetssätt
  • Additiv tillverkning
  • Tjänstebaserad produktion och nya affärsmodeller
  • Miljösmart produktion
  • Attraktivt arbete
  • Global samverkan.

Arbetet är en del i regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri som ska stärka svenska företags omställningsförmåga och konkurrenskraft. Fokusområdet Industri 4.0 - Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Projektet koordineras av Swerea IVF och genomförs av projektparterna Swerea IVF, Chalmers och Göteborgs Tekniska College i samverkan med Volvo Lastvagnar, Volvo Personvagnar, XMReality, SKF Sverige, ABB, CGM – a member of the ABB group, Swedish Match, Good Solutions och Prevas. Projektet är beviljat 4 miljoner kronor av Vinnova inom Den smarta digitala fabriken och pågår mellan 2016-2018.