Swereas monter på Elmia Subcontractor 2017

Digitalisering och 4D-pritning på Elmia Subcontractor

30 november, 2017

Fem uppkopplade dagar med framtidsfrågor, inspiration och innovation. Elmia Subcontractor 2017 bjöd på temat digitalisering, och när portarna stängdes var det tydligt att vi står inför ett teknikskifte som kommer att förändra hela tillverkningsindustrin och samhället.

Med 14 291 besökare från 29 länder kokar underleverantörsmässan av kunskapsutbyte. Befintlig teknik och ny forskning samsas på 17 860 kvadratmeter och blir till en smältdeg av intressanta samtal. I Swereas monter som är ett stående inslag på inpirationsarenan Innodex låg tyngdpunkten på hållbara material, digitalisering, cirkulär ekonomi och 3D-printing.

– Till mässan visade vi bland annat 3D-printade produkter såsom extruderingsverktyg till topologioptimerat fäste i metall. Vi visade också upp sekundär textilvara som armering, briketter av återvunnet material samt en kran i mässing av till största del återvunnen metall. Men digitaliseringen är kanske det som varit mest i ropet. Just nu har vi 20-30 projekt på gång inom digitalisering, säger Åsa Lauenstein forskare på Swerea i Jönköping.

Digitalisering genomsyrade mässan

I år hälsades Swereas monterbesökare välkomna av ett hologram som visade hur digitalisering har och kommer att revolutionera industrin och samhället. Och på scenen kunde besökare bland annat höra mer om digitaliserad beredning av fogningsprocesser, automatisering av tillverkningssystem, smart gjutgods med mera.

– Digitalisering är verkligen på tapeten! Jag jobbar med management-frågor och då är digitalisering och hållbarhet två ämnen som intresserat mig på årets mässa, sa mässdeltagaren Ivan Rylander från BITS AB, Jönköping.

Från 3D-printing till 4D-printing

Inom specifika tillverkningstekniker lyste 3D-printing fortsatt stark. I år med mer djuplodande avsnitt i scenprogrammet kopplat till teknik, specifika material och även arbetsmiljö. Och ett nytt område – 4D-printing (!) 4D-printing använder 3D-printing men konstrueras på ett sådant sätt att materialet kan omformas efter tillverkning när det utsätts för extern påverkan. Det kan exempelvis vara ändringar i temperatur, ljus, fuktighet eller magnetfält. Emil Johansson, forskare på Swerea i Mölndal, lyfter fram en rad användningsområden:

– Individanpassade medicintekniska produkter som proteser och implantat skulle till exempel kunna reagera på temperatur för ökad komfort eller ges ändrade egenskaper efter operation. Konsumentprodukter skulle kunna transporteras hopvikta för att sedan vecklas ut vid leverans. Och reaktorer med komplex design skulle kunna ändra form vid tryck- eller temperaturförändringar.

Cirkulära affärsmodeller allt viktigare

Hur står sig då hållbarhet på mässan? Anna Karin Jönbrink, ansvarig för området cirkulär ekonomi på Swerea i Mölndal, höll i programpunkten ”Cirkulära affärsmodeller” på Innodex-scenen.

– Bland de företag vi undersökt har vi sett att man har mycket att vinna på cirkulära modeller. Inte minst för att kunderna efterfrågar det och genom minskade kostnader för resurser, men också för att samhället ställer allt högre krav på cirkulär ekonomi, säger Anna Karin Jönbrink.