digi demo day 2018

Digi Demo Day den 20 mars i Mölndal

19 mars, 2018

I fyra stationer visar forskarna konkreta exempel på hur nya material kan introduceras i tillverkningen genom digitaliserade produktionsflöden vid fogning av olika material.

Den 20 mars är en inspirationsdag i Mölndal om digitaliseringen inom svensk industri. I fyra stationer visas hur industriell fogning av multimaterial kan ske i praktiken och hur processen kopplas samman digitalt.

  • Simulering och samprogrammering
  • Digital tvilling
  • Hybridfogning
  • Validering av fogning

Vi presenterar också LIGHTest, ett koncept som involverar flera fysiska testbäddar inom högvolymstillverkning av lättviktsmaterial, och visar hur de olika testbäddarna kan användas och kombineras digitalt.
 
Digi Demo Day syftar till att stärka svensk industris hela värdekedja. Företag beskriver själva sina utmaningar och behov. Näringsdepartementet presenterar regeringens arbete med att främja digitaliseringen inom svensk industri.

Välkommen till Digi Demo Day 2018!

Digi Demo Day vid Swerea IVF, Mölndal, den 20 mars är en heldag om detta. Vi kommer att få ta del av regeringens arbete med digitalisering från Johan Harvard från Näringsdepartementet, som ansvarar för regeringens samverkansprogram för Smart industri. Bengt Nilsson, VD för Lamera, berättar om vikten av testbäddar för hybridfogning. Vi kommer också att få se demonstrationer och tillämpningar på plats. Moderator under dagen är Anna Davidsson från Volvo Cars.

Se hela programmet

Hela evenemanget är öppet för media.
Vid frågor och intervjuförfrågningar i samband med Digi Demo Day, kontakta Cecilia Ramberg.

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som arrangörer – LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030. Vi visar konkreta exempel på hur svensk industri digitaliseras och hur nya material kan introduceras i produktionen.