delegation brasilien

Delegation från Brasilien besökte Swerea IVF

30 oktober, 2017

En delegation på 17 personer från Brasilien har under flera dagar åkt runt i Sverige för att lära sig mer om det svenska innovationssystemet. Under fredagen blev Swerea IVF i Mölndal deras sista anhalt.

– Det händer mycket spännande hos oss, vi fick chansen att berätta om vår forskning inom bland annat lättvikt, automation, additiv tillverkning och SME Aerospace, säger Mats Werke, forskare inom komponenttillverkning på Swerea IVF och ansvarig för besöket.

Att gruppen var intresserad av att lära sig om mer om pågående forskningsprojekt visade sig inte minst på alla de frågor som ställdes under besöket i Swerea IVFs verkstad.

– Vi håller just nu håller vi på att bygga upp ett nytt labb för additiv tillverkning med invigning i början på 2018, labbet var delegationen extra nyfikna på.

Delegationen bestod av tre personer från CISB, Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre, två professorer från University of Sau Paulo, En rektor från Federal institute of education, 1 person från forskningsinstitutet SENAI och en person från IPS – Institute of technological reserach i Sao Paulo.

Utöver dessa deltog personer från Insitute of integrated development of Minas Gearais regionen samt en representant från brasilianska armén avdelningen vetenskap och teknologi.

Brasiliens industri representerades av utvecklingschefer för FT Sistemas, RYD Engenharia och AKAER Enenharia, utvecklingtsföretag verksamma inom brasiliens flygindustri.