Charlotte Obitz

Cobra, ett av nio beviljade projekt

7 maj, 2018

Grattis! Charlotta Obitz, Swerea KIMAB, projektledare för projektet COBRA ”Kompetens Mässing”. Ett av nio nya projekt inom Metalliska material som har beviljats medel för att stärka och säkra framtidens kompetensförsörjning inom den svenska metallindustrin.

Syftet med projektet är att ta fram uppdaterat utbildningsmaterial med utgångspunkt från behovet i svensk mässingsindustri. Materialet kommer att bilda ett grundläggande utbildningspaket för mässing som ska kunna användas av högskola, metallproducenter och metallanvändande företag.

– Med projektet COBRA ser jag fram emot möten mellan representanter från industrin och akademin där vi tillsammans tar fram och paketerar den kunskap som finns inom mässing, säger Charlotta Obitz, forskare på Swerea KIMAB och projektledare för COBRA.

COBRA har en total budget på 2,6 miljoner kronor, varav 1,6 miljoner är stöd från Vinnova.

Mer info om alla nio beviljade projekt.