Circular materials conference
Swereas monter på Circular materials conference.

Cirkulära modeller för material ger konkreta konkurrensfördelar

9 mars, 2018

Cirkulära modeller är framtiden och vägen dit är samarbete. Det är budskapet som genomsyrar Circular materials conference 2018, som lockat 300 deltagare från 25 länder. Tillsammans med industrin har Swerea tagit fram produkter och tekniker som främjar cirkulär användning av material och dessa väcker ett stort intresse bland årets konferensdeltagare.

Årets Circular materials conference samlar kunskap över materialområden och vidgar perspektivet från återvinning till cirkulär ekonomi. Och kanske är dagarnas mest använda ord ”samarbete” en symptom på behovet av erfarenhetsutbyte och gemensamma modeller för ett skifte från linjära till cirkulära system.

På Swerea har man länge jobbat för att hitta synergier mellan olika företag när det gäller att utnyttja materialens fulla potential. Till exempel jobbar forskare tillsammans med Boliden Rönnskär, SSAB Merox, Höganäs AB och Jernkontoret med att undersöka potentiella affärskoncept för användning av restprodukter mellan stålverk och andra industrisektorer. Ett annat exempel hittas i såpasortimentet på ICA. I ett samarbete med ICA, Swerec och Emballator tog Swerea fram en såpaflaska av 100 procent återvunnen plast, där sänkta krav på färg och doft möjliggjort återvinning.

Tillgången på råmaterial blir också en allt större utmaning för industrin. Som följd blir existerande produkter ”materialbanker” med ett värde som bör tas tillvara på bästa sätt och då måste även materialåtervinning kompletteras. Bland annat genom ökad återanvändning. Den digitala utvecklingen kan ge en extra skjuts i rätt riktning.

− På Swerea har vi tagit fram möjligheter att ge material och komponenter ett digitalt ID som kan kopplas till alla sorters värdefull information. Informationen kan enkelt nås och uppdateras via exempelvis en smartphone och ge stöd för mer resurseffektiv återanvändning och återvinning. Internet of materials kommer vi få se mycket mer av framöver, säger Raul Carlsson forskare på Swerea och en av talarna på konferensen.

I Swereas konferensmonter gavs deltagarna möjligheten att klämma och känna på metallbitar med RFID-chip, gjutna QR-koder, återvunnen textil, kompositer och såpaflaskan av återvunnen plast. QR-koderna och RFID-sensorer är två sätt att ge material unika identiteter som kan guida tillverkare, användare och återvinnare i bästa sättet att nyttja material.

− Vi ser att cirkulär ekonomi kan bidra till att lösa flera hållbarhetsutmaningar. För företag finns det också stora fördelar med cirkulära system. Genom att samverka med Swerea kan man få lära sig mer om hur man kan gå tillväga, både med konkreta tekniska frågor och de mer övergripande, som samverkan mellan företag, byggande av nya erbjudanden och affärsmodeller, säger Anna Karin Jönbrink, som ansvarar för cirkulär ekonomi på Swerea.

Läs mer om Swereas arbete inom cirkulär ekonomi