Bevis

Årliga föreläsningen Gifkins Lecture

9 april, 2018

Bevis Hutchinson, Swerea KIMAB höll den årliga föreläsningen Gifkins Lecture hos Materials Australia (Victorian and Tasmanian Branch).

Den uppskattade presentationen ägde rum på föreningens årsmöte i Melbourne. Titeln på Bevis presentationen är Martensite in steel - Hard or soft?