Monteringsforum 2017
Pristagarna Jens Berntsson (till vänster), Jesper Broberg (till höger) och prisutdelaren Göran Johnsson (mitten)

Årets pristagare av Svenska monteringspriset 2017

20 mars, 2017

Jens Berntsson vid AB Volvo Penta i Vara samt Jesper Broberg, MVV Information Technology AB i Vara har tilldelats årets monteringspris. Priset delades ut den 15 mars i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum.

Prisutdelare var Göran Johnsson, ordförande i bland annat Produktionslyftet, Arbetsplatsnära FoU och FFIs delprogram Hållbar produktion. Juryns motivering till årets pristagare:

Jens Berntsson och Jesper Broberg har tillsammans utvecklat ett modernt hjälpmedel för montörerna och beredarna. De har utnyttjat digitaliseringens möjligheter för att skapa dynamiska och individanpassade monteringsinstruktioner. Montören förses med rätt instruktion för varje unik produkt, baserat på montörens val och behov. Hanteringen av löpande produktionsändringar är kvalitetssäkrad, beredarna vet att det nya momentet automatiskt presenteras för montörerna. Monteringsfelen har halverats och montörerna vet att de gör rätt. Jens Berntssons och Jesper Brobergs gemensamma arbete har lett till betydande förbättringar och utgör därmed ett föredöme för svensk industri.

Svenska Monteringspriset delades i år ut för 16:e gången. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.

Volvo Pentas produktion kännetecknas av många varianter i relativt låga årsantal. Detta medför en utmaning vid beredningen av nya produkter, dvs beskrivningen av hur de ska produceras. Löpande produktförbättringar leder dessutom till många ändringsorder vilka måste införas i monteringen på kvalitetssäkrat sätt.

Genom ett föredömligt samarbete har Jens Berntsson som kravställare, tillsammans med leverantören Jesper Broberg, genom digitaliseringens möjligheter, kunnat skapa dynamiska monteringsinstruktioner som är individanpassade. Detta betyder att montören som står vid monteringslinan loggar in med sitt kort och får den information som behövs, när den behövs och på den nivå som krävs beroende på erfarenhet och egna val.

Arbetet har drivits mot tydliga mål och möjliggjorts genom ett föredömligt samarbete. Redan ett halvår efter införandet har monteringsrelaterade fel halverats. Monteringen har standardiserats och löpande produktionsändringar införs effektivt och utan problem med monteringen. Vidare har upplärningen av nya medarbetare blivit både snabbare och säkrare som ett resultat av de individanpassade monteringsinstruktionerna. ”Det nya systemet fungerar otroligt bra och ger mig ett fint stöd. Jag vill inte gå tillbaka till det gamla arbetssättet”, berättade en montör när juryn besökte företaget.

- Pristagarna har arbetat med att modernisera monteringsarbetsplatser på ett spännande sätt. Montörerna kan själva påverka instruktionerna och resultatet är förbättrad kvalitet och effektivitet. Det här visar än en gång hur viktigt det är med samarbete mellan olika yrkesgrupper i företaget vid effektiviseringar, något vi i Sverige är duktiga på, säger Göran Johnsson, som under lång tid arbetat för svensk industris utveckling och konkurrenskraft.

Priset består av en glasskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt och 20 000 kr och delas ut av Svenskt Monteringsforum, ett nätverk av personer verksamma med utveckling och problemlösning inom monteringsområdet. Svenskt Monteringsforum drivs av Swerea IVF AB.