add_intel_2018
Under konferensen Additive Intelligence 4.0 samlades representanter från industrin för att berätta mer om den senaste teknologin inom additiv tillverkning av metalliska material.

Är framtiden 3D-printad?

8 maj, 2018

Utvecklingspotential, trendspaningar och utmaningar. Den 18 april samlades ett 80-tal personer från industrin, akademin och forskningsinstitut på Hotel Scandic i Mölndal där Swerea IVF och SLM Solutions bjöd in till Additive Intelligence 4.0, en konferens om additiv tillverkning.

Aktiviteterna kring additiv tillverkning i Sverige har ökat kraftigt den senaste tiden. Även industrins behov av att få ut tekniken till en bredare publik har vuxit, både för att skapa olika fallstudier för att inspirera och för att visa på de möjligheter som tekniken erbjuder. Den 18 april samlades industrin, forskare och universitetsrepresentanter för att diskutera framtidens möjligheter och utmaningar med additiv tillverkning under konferensen Additive Intelligence 4.0.

– Vi har ju satsat på Swerea IVF som en av våra partners i säkert två och ett halvt år, säger Sven Bengtsson, representant från Höganäs.

– Jag är jättenöjd med hur det har gått, just för att Swerea IVF tar ett helhetsgrepp. De har personal på alla nivåer och resurser för det.

Swerea IVF har sedan en tid i nära samarbete med industrin investerat i att bygga både en komplett tillverkningsanläggning och unik kompetens för de olika processer och material som vi är aktiva inom. Under konferensen presenterades flera metoder när det gäller additiv tillverkning av metalliska material. En av dem var laser pulverbädd, och Sven Bengtsson menar att det finns goda möjligheter med tekniken om man blickar framåt.

– Jag är säker på att det kommer ta en plats på kartan över olika tillverkningsmetoder, säger han.

Johan Svenningstorp från Volvo Trucks AB belyste 3D-printingens enorma potential, men lyfte samtidigt att sättet som tekniken används på till stor del handlar om kultur och tradition.

– Vi behöver förstå var och när additiv tillverkning bör användas, sa han under konferensen.

”Hastigheten är av yttersta vikt”

Seyed Hosseini, gruppchef för additiv tillverkning på Swerea IVF, ser ljust på framtiden för additiv tillverkning . Den plattform som har skapats på Swerea IVF kommer att ge både mindre och större företag möjligheten att samverka på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Seyed tror att just samverkan mellan olika företag tillsammans med institut och akademin i den nya plattformen kommer att skynda på kompetenshöjningen inom teknik, material och tekniska omställningar inom additiv tillverkning.

– Det är en unik möjlighet att få vara med på denna resa tillsammans med våra företagspartners, där vi tillsammans kan ta additiv tillverkning till nästa nivå, och här tror jag att hastigheten är av yttersta vikt. Sverige har ett antal ledande företag som är med i forskningsfronten och driver utvecklingen, men för svensk industri är det ytterst viktigt att vi får med oss den stora massan, alltså våra små och medelstora företag.