Vinge

Aerospace – Nytt medlemsprogram, intresserad?

12 april, 2017

Under hösten 2016 startade Institut de la Corrosion ett nytt medlemsprogram (MRC) med fokus på korrosion och korrosionsskydd för flygindustrin. Elva företag är redan medlemmar och fler är välkomna att delta. Initiativet breddar vårt korrosionserbjudande inom transportsektorn.

Nya regler (REACH) har lett till stora förändringar för korrosionsskydd av aluminium. Det är därför nödvändigt att hitta ett alternativ till traditionella aluminiumlegeringar och ytbehandlingar.

För flygindustrin finns det ett behov av att kvalificera nya material och ytbehandlingar samt ett behov av att utveckla relevanta accelererade provningar av aluminiumlegeringar som uppvisar god motståndskraft mot atmosfärisk korrosion.

Mål för MRC Aerospace

  • Att utföra en litteraturstudie innehållande parametrar som påverkar korrosion av aluminium.
  • Att granska accelererade korrosionsprovningar som möjliggör studier av korrosionsbeständighet av aluminiumlegeringar.
  • Att välja parametrar för att utveckla nya accelererade korrosionsprovningar.

Medlemskap

En MRC består av ett antal företag som delar gemensamma intressen. Tillsammans formulerar företagen projekt som genomförs i nära samarbete med Institut de la Corrosion eller Swerea KIMAB.

Inom ett MRC skapar vi regelbundna möjligheter till nätverkande för partners inom industrin, offentliga förvaltningar, materialleverantörer och forskare. Detta inkluderar projektmöten, seminarier, konferenser och kurser.

Deltagande företag

Boeing, Henkel, PPG Aerospace, Safran, Airbus group, Arconic, Akzo Nobel, Socomore, Constellium, DGA, Liebherr och Institut de la Corrosion.