X
Ulf Gotthardsson från Swerea SWECAST blackar formarna som glaset ska gjutas i.

Additiv tillverkning ger nya möjligheter för glasindustrin

18 december, 2017

Är det möjligt att gjuta glas i formar som tillverkats med additiv tillverkning? I en förstudie från Vinnova har Swerea SWECAST tillsammans med Målerås Glasbruk, Karlebo Gjuteriteknik och RISE provat att gjuta glas i sandformar som är 3D-printade och efter flera försök med formar tillverkade av olika sorters bindemedel så blev det ett positivt resultat.

Att kombinera den traditionella glasgjutningen med modern kunskap om additiv tillverkning av formar har varit i fokus i förstudien. Förutom att undersöka om det är möjligt att gjuta glas i printade formar ställdes även frågan om det går att belägga formarnas insida med en aktivator för att stärka glasytan.

– Med metoden att använda additiv tillverkning så ser vi att vi snabbt kan få fram en ny form direkt från en ritning och det gör att vi på ett smidigt sätt kan utföra tester av nya produkter samt tillverka mindre serier, berättar Stefan Brandstedt som är produktionschef på Målerås glasbruk. Vi testar även olika beläggningar i formarna för att få fram en bättre yta på glasbitarna vilket kan leda till kortare bearbetningstid i sliperi, fortsätter han.

Försöken gjordes på plats i Målerås glasbruk med ett 30-tal formar tillverkade med tre olika bindemedel: furan, fenol och vattenglas.

– Vi var i deras vanliga produktionsanläggning och då visade det sig att furan och fenol var mindre lämpliga att använda eftersom det blev en stark doft när bindemedlet förbrändes. Arbetsmiljömässigt fungerade det inte så bra, berättar Ulf Gotthardsson från Swerea SWECAST.

Men vid försök med det tredje bindemedlet, vattenglas, blev det ett positivt resultat. Vattenglas är även det bindemedel som används idag när glasbruken formar i sand.

– Ja, det fungerade men glaset från vattenglasformarna fick en något korning yta. När furan- och fenolbindemedlet förbränns så försvagas sandformens ytskikt. Då kan glasmassan pressa tillbaka formytan något så att glaset får en jämnare ytstruktur. Vattenglas förbränns inte, så glasytan från de formarna uppvisar tydliga avtryck från sandkornen. Även om sandkornen är små, så syns och känns avtrycket från dem störande mycket men vi jobbar med att försöka förbättra detta inom projektet, säger Ulf Gotthardsson.

– Resultat som hittills har framkommit ser mycket spännande och intressanta ut. Vi ser detta som ett projekt att utveckla glastillverkning in i framtiden, berättar Stefan Brandstedt.