Nu är vi RISE, video med Pia Sandvik

Nu är vi RISE

Den 1 oktober blev delar av Swerea RISE Research Institutes of Sweden. Tillsammans med IVF, SICOMP, SWECAST, och korrosionsverksamheten inom KIMAB  sker en kraftsamling av kompetens, kapacitet och innovationsinfrastruktur i RISE. 

Från och med oktober bildas en ny division inom RISE med namnet Material och produktion. Den kommer bestå av verksamheter som fram tills nu varit samlade inom Swerea, inklusive det franska korrosionsinstitutet Institút de la Corrosion i Frankrike.  

– Det är fantastiskt roligt att vi på RISE nu får ytterligare 355 innovativa problemlösare. För att kunna möta de stora samhällsutmaningarna och inte minst omställningen mot ett hållbart samhälle behöver vi jobba över forskningsgränserna. Det är i gränssnittet mellan olika teknologier och kompetenser som de nya landvinningarna kommer. Ju bredare branschkunnande vi har desto starkare spelare och attraktivare samarbetspartner blir vi för industrin, säger Pia Sandvik, vd för RISE. 

Den nya divisionen kommer att stödja innovation och utveckling inom bland annat fordons-, rymd-, flyg-, verkstads-, gjuteri- och textilbranscherna samt infrastruktur genom ny design, materialval, optimerade tillverkningsmetoder och korrosionsskydd. Ny t.f divisionschef för Material och produktion är Pether Wallin, sen tidigare chef för divisionen Säkerhet och transport inom RISE. 

– Det är mycket inspirerande att jag har fått möjligheten att leda integrationsarbetet av vår nya division och jag kommer göra allt för att detta skall bli en rolig, intressant och smidig process, säger Pether Wallin. 

MEFOS och resterande del av KIMAB uppgår i ett nytt forskningsinstitut, Swerim, med fokus på gruv-, mineral-, stål- och metallforskning där RISE blir delägare.

Pressmeddelanden om omstruktureringen

Läs mer om RISE och Swerim