forskningsproposition 2016

Regeringens nya forskningsproposition

Den 28 november lanserade regeringen sin nya forskningsproposition. Där presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017.  

Läs eller ladda ned forksningspropositionen i sin helhet på regeringens webbplats

Swereas forskning finansieras dels av industrin dels av olika offentliga finansiärer.