Projektet ”Spill till guld” syftar till att ta fram lösningar för att använda produktionsspill och återvunnet material till produktionsmaterial. 24 aktörer samarbetar i detta projekt inom programmet Utmaningsdriven Innovation.

Mål med projekt

Målet med projektet är att minska mängden produktionsspill som går till deponi och återvinning inom tre tillverkningsområden: metallbearbetning, textilproduktion och pulverlackering. Detta sker inom utveckling av både teknik och affärer, där bland annat en mäklartjänst för produktionsspill ska utredas.

Huvudutmaningar

  • Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning
  • Branschöverskridande samverkan mellan innovativa mikroföretag, tillverkningsindustri, återvinningsföretag, institut och akademi
  • Miljöanpassade tekniklösningar för mindre spill och högre spårbarhet
  • Nya affärsmodeller för återanvändning och återvinning.

Programmet Utmaningsdriven Innovation

De globala utmaningarna inom miljö, demografi, hälsa och utbildning kan användas som drivkraft för innovationer och tillväxt. Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation tar avstamp i komplexa problem och satsar på forskning om hållbara lösningar på de stora framtidsfrågorna.

Mer information