Ekodesign

Helhetssyn

I våra projekt strävar vi efter Livscykelperspektiv och helhetssyn. Detta gör att man kan skapa lösningar som är bra ur såväl teknisk, ekonomisk som hållbarhetsmässig synvinkel. Swerea har experter inom Energi, CSR och Miljö, som själva eller tillsammans med olika kollegor kan stötta exempelvis produkt-, och produktionsutveckling. Läs mer.

Råvaror och materialproduktion

Swerea har kompetens om råvaror och materialframställning för både metaller, kompositer, plaster, keramer och textilier. Exempelvis finns projekt för att minimera CO2- utsläpp vid stålframställning och ta fram biobaserade kompositer. Läs mer.

Produktframställning

Swerea jobbar med en mängd tillverkningsprocesser, som gjutning, formning, fogning, vävning m m för många branscher. Energianvändningen i produktion är något som har stort fokus för Swerea, inte minst för gjutning och ytbehandling. Läs mer.

Användning

Det är ofta användningen av en produkt som avgör den totala miljöpåverkan. Frågor som energianvändning, livslängd och korrosionsfrågor är Swereas spetsområden. Läs mer.

Resthantering

Här jobbar Swerea både med återvinning av material, t ex från kablar och bildskärmar, men också med återtillverkning, där man använder uttjänta produkter till att göra nya och alternativa användningar av restmaterial. I fokus är satsning på återvinning från stålindustrin och gjuterier. Läs mer.