Pilotutrustning

Swerea MEFOS bedriver storskalig forskning och utveckling i egna anläggningar. Kapaciteten på pilotutrustningen för metallurgiska processer är av storleksordningen tre till sex ton, för bearbetning valsverk och smidespress upp till 500 tons kraft, värmningsugnar 3 ton/h och omfattar:

  • Metallurgisk utrustning för de flesta kända processer inom reduktion, smältning och gjutning.
  • Bearbetningsteknisk utrustning för smältning, värmning, plåt-, band och stångvalsning, smidning, slipning och riktning.
  • Miljöutrustning för stoft- och gasrening.

Läs mer om vår pilotutrustning:

Bifogade filer

Pilot plant equipment

Fluidized bed pilot plant

Pretreatment and agglomeration