Maria Åsén

Om oss

Swerea MEFOS är ett metallurgiskt industriforskningsinstitut med kunder från hela världen. Vi genomför tillämpad forskning och utveckling inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljöteknik och energieffektivisering, främst för stål- och metallindustrin och deras leverantörer. Swerea MEFOS har omkring 100 medarbetare, varav ca 60 forskningsingenjörer. Vi finns i Luleå med Luleå tekniska universitet i närheten.

Ett 40-tal medlemsföretag utgör basen i vår verksamhet, men vi har ett omfattande nätverk och samarbetar med industri, akademi och institut från hela världen.