nätverka konferens jubileum
Maria Åsén

Swerea MEFOS medlemsprogram och nätverk

Swerea MEFOS driver nätverk och medlemsprogram och dessa utgör basen för våra kontakter med industrin. I nätverken ingår företag, mindre såväl som större, från olika branscher och områden.

Att vara med i ett medlemsprogram eller nätverk ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap. Genom att samla flera aktörer med intresse av samma kompetensområde kan vi effektivt hitta lösningar på gemensamma utmaningar. På sidorna finner du mer information och kan filtrera fram Swerea MEFOS nätverk- och medlemsprogram.