swerea mefos pilothall metallurgi forskning

Swerea MEFOS

Swerea MEFOS - metallurgisk spetsforskning för en internationell marknad

Swerea MEFOS är ett av de ledande industriforskningsinstituten inom metallurgi och metallbearbetning för resurseffektiv och hållbar industri.

Vi optimerar och utvecklar tillverkningsprocesser. I första hand med fokus på energieffektivisering, återvinning av restmaterial och minskade CO2-utsläpp.

Stål- och metallindustrin är bland våra främsta kunder, men vi samarbetar också i stor utsträckning med deras leverantörer.

Våra styrkor

Vi bygger om och bygger nytt

Vi bygger om och anpassar vår anläggning till kundens egna förhållanden, och utvecklar processer i en skala som kan överföras till kundens egen tillverkningsanläggning.

Simuleringar som ger svar

I vårt eget Linux-kluster, med hög beräkningskapacitet och korta simuleringstider, kan vi modellera och simulera tillverkningsproceser för optimal produktion. Simulerade resultat kan även verifieras i vår pilotutrustning.

Vi kommer till dig!

Våra forskare genomför försök och utvecklar processer direkt på plats i industrin.

Mättekniska lösningar för nya insikter

Vår mätteknik hjälper kunderna att förstå sina processer, och vi tillhandahåller ett spektrum av mättekniska lösningar. Industriellt anpassad mätteknik är ett viktigt verktyg för att förbättra industrins tillverkningsprocesser.

Människorna

Majoriteten av våra medarbetare är forskarutbildade eller har lång industriell bakgrund. Vår långa erfarenhet från forskning i tung pilotskala för extrema miljöer är en viktig faktor för våra kunders konkurrenskraft och hållbara utveckling. Tack vare ett omfattande internationellt nätverk har vi kunder från hela världen.

Vårt engagemang för innovationer tillsammans med våra kunder gör skillnad!