Våtkorrosion (Wet) är ett medlemsprogram med fokus på metodutveckling för korrosionsmätningar av metalliska material i vätskor. 

Medlemsföretag representerar tillverkare av material, tillverkningsindustrier och slutanvändare. Medlemsprogrammet ger företagen ett nätverk och möjlighet att delta i olika forskningsprojekt inom området.

Vårt fokus

Forskning och utveckling inom Wet fokuserar på:

  • Utveckling av testmetoder (elektrokemiska och icke elektrokemiska tekniker)
  • Standardisering av korrosionsmetoder
  • Grundkunskap om korrosionsmekanismer
  • Modellering av samspelet mellan material och vätska
  • Utveckling av övervakningstekniker

Vad innebär ett medlemskap?

Som medlem har du möjlighet att påverka projektplanering och inriktning på den forskning som utförs inom området. Du kan välja att vara en aktiv part i projekten men också se medlemsprogrammet som ett nätverk som ger dig kontakter inom ditt intresseområde. Här samlas alltifrån stålproducenter och tillverkningsindustri till slutanvändare, som exempelvis kärnkraftverk.

Wet drivs som ett samverkansprogram mellan Swerea KIMAB, Institut de la Corrosion och medlemsföretagen. Medlemsmöten sker två gånger per år antingen i Sverige eller i Frankrike. 

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.

Medlemssidor

Logga in