Korrosion kan bekämpas på många sätt. Som medlem i Swerea KIMABs program korrosionsskydd få du tillgång till de senaste forskningsrönen och industriell expertis.

Inom medlemsprogrammet arbetar vi med olika metoder för korrosionsskydd. Främst beläggningar som metallisering och målning, men även katodiskt skydd, temporära korrosionsskydd samt vad som händer vid förändring av miljön, som vid avfuktning och rening.

Rätt tillvägagångssätt för dina behov

Vilken metod som är mest lämplig i det enskilda fallet beror på aktuell miljö, applikation, livslängdskrav med mera.

Som medlem erbjuds du till exempel att:
- delta i forskningsprojekt
- förtur för konsultuppdrag
- möjlighet till diskussioner med kollegor från andra företag

Dagens medlemmar är verksamma inom infrastruktur och byggsektorn, såväl som inom materialtillverkning och ytbehandling.

Mer information

Vi har drygt 50 års erfarenhet inom korrosionsskydd och provningsmetoder. Vill du veta mer om  medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.

Medlemssidor

Logga in