Med fokus på polymera material bygger vi upp relevanta data som kan användas för säker, pålitlig och kostandseffektiv användning i korrosiva miljöer

Fler än 40 medlemsföretag gör det möjligt att tillsammans lösa stora utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt. Som medlem får du möjlighet att delta i och påverka inriktning på forskningsprojekt inom programramen.

Material som studeras är bland annat: kompositer (GAP och CFRP), PVC-material, polyolefiner såsom PP och PE, fluorplaster, gummi med mera.

Applikationsområden

Vår expertis sträcker sig över flera olika applikationsområden så som: 

 • Processutrustning inom:
  - kemikalieindustrin
  - pappers- och massaindustrin
  - betning- och galvaniseringsindustrin
  - olja- och gasindustrin
 • Utrustning för rökgassystem
 • Infrastruktur
 • Vatten- och avloppssystem

Nätverk

Medlemsprogrammet har två fysiska möten per år. Dessa möten är ett ypperligt tillfälle för att träffa och diskutera med nya och gamla kontakter, kunder, leverantörer och kollegor. 

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.

Medlemssidor

Logga in