Korrosion på fordon medför stora kostnader för både samhälle, företag och privatpersoner. På Swerea har vi lång erfarenhet av området och inom medlemsprogrammet Fordonskorrosion utforskar vi och hittar nya lösningar på olika korrosionsproblem. 

Swerea KIMAB startade sina första forskningsprojekt inom korrosion och korrosionsskydd av fordon redan på 1970-talet. Korrosion på fordon orsakas till största delen av all den vägsalt som sprids längs vägarna, inte bara här uppe i Norden utan även i stora delar av Europa, Nordamerika, Ryssland och nordöstra delarna av Asien.

En del av korrosionen kan minskas genom regelbunden fordonstvätt. Men dagens krav på minskad vikt, och därmed minskad bränsleförbrukning, medför att alltfler blandade material används i fordonen. Detta ökar risken för bimetallkorrosion och medför nya utmaningar att hitta lösningar till.

Ta del av forskning och nätverk

Som medlem får du ta del av ett unikt nätverk inom korrosionsforskning. Vi har medlemmar från mer än 25 internationella företag bestående av fordonstillverkare, materialleverantörer och tillverkare av korrosionsskydd. 

Medlemsprogrammet finansierar och driver årligen ett flertal olika forskningsprojekt. Prioriterade områden är:

  • utveckling av metoder för accelererad korrosionsprovning
  • mätning av korrosion och miljö på fordon i drift
  • korrosion och korrosionsskydd av multimaterialkonstruktioner 

Internationellt seminarium

Vart tredje år arrangeras ett internationellt seminarium om korrosion och korrosionsskydd inom fordonsindustrin. Arrangemanget samlar ett 70-tal deltagare från hela världen.

Mer information

Vill du veta mer om medlemsprogrammet eller har du någon fråga? Var vänlig och kontakta oss.

Medlemssidor

Logga in