Plasma som förbehandling inför lackering av plast och komposit bör kunna leda till vidhäftnings och processtekniska fördelar. Målet med detta projekt är att utveckla en förbättrad förbehandlingsprocess som helt eller delvis ersätter dagens processer.

Lackering

Det kan vara svårt att få lack att fästa på plast och komposit vilket kan bero på låg ytenergi, rester av formsläppmedel, fingeravtryck, eller annan smuts. Dagens process innehåller många förbehandlingssteg, från powerwash till primer.

Fördelar med plasmabehandling

Projektet kommer att undersöka potentialen för att ersätta dessa helt eller delvis med atmosfärsplasma. Avsikten med plasmabehandlingen är att öka vidhäftningen genom att rengöra ytan, öka dess ytenergi och mängden reaktiva grupper i ytan som kan binda till lacken samt att elektrostatiskt neutralisera ytan.

Mål med projektet

Målet med projektet är att ta fram en ny process som helt eller delvis ersätter dagens förbehandlingsprocess. Den förväntas resultera i en robust process samt reducerad:

  • kassation
  • kemikalieanvändning
  • destruktion
  • energiförbrukning

Projektet avslutas med att visa effekten i implemeterings- och hållbarhets-case.  

Deltagare

Partner i projektet är Agaria, Aktiebolaget Bröderna Bourghartd, AMB Industri Aktiebolag, Axalta Powder Coating Systems Nordic, Becker Industrial Coatings, Chalmers Tekniska högskola, Plastal Sverige AB, RobNor AB, Svensk Pulverlackteknisk förening, Scania CV, Volvo Lastvagnar Aktiebolag och Swerea IVF.

Forskningsutförare är Swerea IVF och Chalmers Tekniska högskola

Finansiering

FFI genom Vinnova

Löptid

2017-2019

Projektledare

Åsa Lundevall, Swerea IVF , asa.lundevall [at] swerea.se