Pulverteknik

Pulverteknik

Vi har lång erfarenhet av pulverhantering och pulverkarakterisering, särskilt inom keramområdet men även för andra tillämpningar. Pulvrets egenskaper påverkar såväl processbarhet som slutliga produkt- och materialegenskaper.

Hantering av pulver förekommer i många industriella processer. Pulver kan vara både råmaterial, mellanprodukt eller slutprodukt i en tillverkningsprocess.

Pulverteknik avgör processutformning och produktegenskaper

Partikelstorlek, kemisk sammansättning och beteende under olika processförhållanden är ofta avgörande för utformning av process och slutproduktens egenskaper. Swerea behärskar många pulvertekniker och hjälper dig med dina specifika behov.

Pulverkarakterisering

För tillverkning av till exempel keramer och pulvermetallurgiska material är pulvrens fysikaliska och kemiska egenskaper viktiga för optimering av formningsprocess eller produktegenskaper.

Vi utför pulverkarakterisering med:

  • Densitet via heliumpyknometri
  • Mätning av partikelstorlek med Sedigraf (röntgensedimentation)
  • Specifik yta via gasadsorption (BET)
  • Bildanalys i SEM (svepelektronmikroskop) för partikelstorlek, partikelform (morfologi) och kemisk sammansättning.

Pulverhantering

Grövre pulver kan malas för vätskebaserad formning eller granuleras för till exempel pressning. Finpartikulära pulver kan hanteras torrt som granulat eller genom dispergering i en vätska.

Finpartikulära pulver

Swerea har lång erfarenhet av hantering av finpartikulära pulver, särskilt i vätskor, vilket är vanligt vid formning av keramiska material. Där är flytegenskaperna, det vill säga dispersionens reologiska beteende avgörande.

Mätning av till exempel viskositet eller viskoelasticitet visar vilka effekter som är relaterade till pulveregenskaperna och hur väl partiklarna är separerade (dispergerade) i vätskan. Reologiska mätningar kan under vissa förutsättningar användas för att simulera en tillverkningsprocess.

Exempel på formningsmetoder av fina pulver är tejpgjutning, slamgjutning och direktkonsolidering.

Kontakt och mer information

Sven Karlsson

Phone: 
+46 (0)31 706 62 94
Swerea IVF

Annika Strondl

Annika Strondl

Phone: 
+46 (0)8-440 48 51
Swerea KIMAB

Maria Bergenstråhle

Maria Bergenstråhle

Phone: 
+46 (0)920-20 19 28
Swerea MEFOS