gjutning

Gjutning

Swerea har stor kunskap och erfarenhet kring gjutning – olika gjutna material och produkter samt gjutprocesser. Vi hjälper dig med alltifrån komponentgjutning till sträng- och götgjutning mm.

Swereas verksamhet kring gjutna material innefattar hela livscykeln, från utveckling och tillverkning till färdig komponent och återvinning.

Optimering av gjutprocessen

I korthet innebär gjutning att smält metall hälls i en för ändamålet framställd form, antingen en engångsform eller en permanent form. Vi hjälper dig att optimera befintliga processer eller att utveckla helt nya metoder för gjutning samt med att hitta lämpligt material för din produkt eller komponent.

Gjutning i engångsformar

När mindre serier ska tillverkas kan det vara dyrt att ta fram en permanent form. Istället använder man billigare engångsformar. Engångsformar används även vid gjutning av legeringar med högre smälttemperatur t.ex. gjutjärn och stål. Vid gjutning i engångsformar kan följande moment ingå:

  • tillverkning av modellutrustning
  • form- och kärntillverkning
  • smältning av det metalliska materialet
  • avgjutning, d.v.s. införande av smälta i formrummet
  • rensning

Gjutning i permanenta formar

Vid gjutning i permanenta formar används ingen modellutrustning. Formarna används med fördel till återkommande produktioner i större volymer. De kan dock bara användas för komponentgjutning av metallegeringar med lägre smältpunkt än gjutverktygen, som t.ex. aluminium, zink och magnesium. 

Utrustning för gjutning

Swerea har flera test- och demonstrationsanläggningar och kan erbjuda provning, simulering och gjutförsök i pilotskala. Vi har även tillgång till en 3D-printer för kärnor och sandformar. Den första 3D-printern av sitt slag i Sverige.

Miljövänligt gjuteri

Vi arbetar även med miljö- och energifrågor kring gjutning, som till exempel återvinning av gjutsand eller annat spillmaterial eller utveckling av mindre energikrävande processer. 

Kontakt och mer information

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62