Fogning

Fogning

Inom området fogning och svetning har Swerea kompetens och utrustningar för att hantera allt från dimensionering, beräkning och konstruktion till processval, optimering, materialbeteende och förbandsegenskaper såsom hållfasthet, korrosion och geometrisäkerhet, samt oförstörande provning, kvalitetssäkring och haveriutredning.

Vi undersöker, utvecklar och verifierar nya forskningsrön inom fogning samt förbreder dem för implementering i industrin. Verksamheten syftar till att öka konkurrenskraften hos svensk industri med förbättrade eller nya tekniker som digitaliserade fogningsprocesser, som bidrar till att utveckla hållbar produktion med högre produktivitet och kvalitet. Genom att använda digitalisera svetsprocesser på rätt sätt finns stora möjligheter till att spara tid och material samt att minska kostnaderna.

Tekniker för fogning

Ett styrkeområde för Swerea är klassiska tekniker för svetsning, såsom MIG/MAG/TIG, motståndssvetsning, laser, mekaniska fogningstekniker och limning. Utöver detta arbetar Swerea alltmer med att anpassa, optimera och verifiera fogningstekniker och processer för multimaterialkonstruktioner, lättviktskomponenter och innovativa förband. 

Ökad kvalitet, produktegenskaper och produktivitet

Vår forskning inom fogning studerar bland annat nya processvarianter och material, hur olika parametrar inverkar och kan optimeras för att ge ökad kvalitet, förbättrade egenskaper och ökad produktivitet. Detta ger ofta minskade efterarbeten såsom slipning och betning, minskat behov av reparation samt lägre andel kassation och kortare cykeltider.

Samarbetsprojekt inom fogning

Swerea har nära samarbete med svensk industri, olika organisationer som Svetskommissionen, Jernkontoret, Fordonskomponentgruppen (FKG) och LIGHTer, samt med universitet och högskolor. Detta resulterar i att många nationella och internationella projekt drivs med samverkan i både teknik och utbildningar.

Broschyr

PDF iconMultimaterialkonstruktion

Kontakt och mer information

Ola Albinsson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 90

marie-fredriksson

Marie Fredriksson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 18

David Mattsson

David Mattsson

Phone: 
+46 (0)911-744 06