3D-printing, additiv tillverkning

3D-printing

Swerea erbjuder tjänster och kompetens inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning (Additive Manufacturing – AM). Vår kompetens omfattar metaller, keramer, fiberkompositer, gjutformar och polymerer. 3D-printing har flera fördelar såsom möjligheten att tillverka ny komplex design och minska antalet produktionssteg. Något som ofta bidrar till kortare ledtider, bättre produktegenskaper och minskade kostnader. 

Swerea satsar stort på området. Vi samarbetar med både industri och akademi för att utveckla och industrialisera additiv tillverkning, med utgångspunkt från såväl material som produkt- och processutveckling.

Forskning och spetskunskap inom 3D-printing

Swerea erbjuder kompetens inom hela kedjan från idé till verifierad produkt, vilket innefattar:

  • Legeringsutveckling och pulvertillverkning
  • Pulverhantering och karaktärisering
  • Simulering, design och beredning
  • 3D-tillverkning med olika tekniker
  • Efterbehandling (värmebehandling, HIP, bearbetning etc.)
  • Metallografi och kemisk analys
  • Karaktärisering av egenskaper (mekaniska, fysiska och korrosion)
  • Kvalitetssäkring av produkter (OFP, XRD, 3D-skanning etc.)

Material och utrustning för 3D-printing

Swereas spetskunskaper inom additiv tillverkning omfattar metaller, keramer, fiberkompositer, gjutformar och polymerer. För samtliga materialgrupper finns ny utrustning tillgänglig för utveckling av produkter och processer.

PDF iconPulverbädd av metaller med lasersmältning (SLM) (410.56 KB)
PDF icon3D-printer för keramkomponenter (517.55 KB)
PDF icon3D-printer för långfiberkompositer (334.6 KB)

Sandprinter för gjutformar

Svenska arenan för additiv tillverkning av metall

Arenan för additiv tillverkning av metall bidrar till teknisk utveckling och ökad kunskap inom området. Målet är att industrialisera additiv tillverkning för att nå dess fulla potential. Arenan drivs av Swerea i samverkan med ett stort antal industriföretag, universitet och högskolor. ​​

Kontakt och mer information

Seyed Behnam

Seyed Hosseini

Phone: 
+46(0)31-706 61 69

Sten Farre - Swerea SWECAST

Sten Farre

Phone: 
+46 (0)36-30 12 20

Emil Hedlund

Emil Hedlund

Phone: 
+46 (0)911-744 75