3d-printing av keramskruvar

3D-printing

Swerea erbjuder tjänster och kompetens inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning (Additive Manufacturing - AM). 3D-printing används främst till produkter som har komplex design eller som behöver individanpassas. För dessa produkter minskar produktionskostnaden avsevärt med tekniken. Användningen av 3D-skrivare förväntas öka exponentiellt med dagens teknikutveckling.

Swerea arbetar aktivt med tekniken 3D-printing och acceptansen för denna inom tillverkningsindustrin.  Vi har ett flertal maskiner som representerar den bredd av tekniker som finns. Vårt arbete har ett stort fokus på materialnivå, med utveckling och anpassning till vald teknik, och dess produktionsplanering. Även vad gäller design och produktionsanpassning har vi en bred kompetens.

Material och spetskunskap för 3D-printing

Swereas spetskunskaper inom 3D-printing omfattar metaller, keramer, fiberkompositer, gjutformar och till viss del polymerer. Inom samtliga materialgrupper har ny utrustning införskaffats.

Swerea erbjuder 3D-skrivarrelaterad kompetens inom:

  • Materialteknik, råvaror och framställning
  • Processkunnande för valda processer
  • Produktionssystemsintegration och kontroll
  • Virtuell hantering av data och konstruktioner.

Forskning och utrustning inom 3D-printing

Inom Swerea finns tillgång till följande utrustning för 3D-printing:

  • 3D-printer för keramkomponenter
  • 3D-printer för långfiberkompositer
  • 3D-printer för termoplaster, både för mindre och större komponenter
  • Sandprinter för gjutformar
  • Pulverbädd av metaller med lasersmältning (SLM)
  • Pulverbädd av metaller med elektronstrålesmältning (EBM)

Aktiv forskning bedrivs på och kring samtliga dessa maskiner i ett flertal projekt. Aktiv forskning bedrivs även på relaterade tekniker, produktionsanpassning, datahantering, simuleringsteknik, materialutveckling, skrivarteknikutveckling, etcetera.

Svenska arenan för additiv tillverkning av metaller

Arenan för additiv tillverkning av metaller bidrar till teknisk utveckling och ökad kunskap inom AM-området. Målet är att nå den fulla potentialen av AM. Arenan drivs av Swerea-koncernen i samverkan med Chalmers och Högskolan Väst samt ett stort antal industriföretag. Länk till mer info >

Broschyr

PDF iconAdditiv tillverkning
PDF icon3D-printing vid Swerea

Produktblad

 3D-printer för keramkomponenter
 3D-printer för långfiberkompositer
 Sandprinter

 Pulverbädd av metaller med lasersmältning (SLM)
 Pulverbädd av metaller med elektronstrålesmältning (EBM)

Kontakt och mer information

Seyed Behnam

Seyed Hosseini

Phone: 
+46(0)31-706 61 69
Swerea IVF

Annika Strondl

Annika Strondl

Phone: 
+46 (0)8-440 48 51

Anders Gotte - Swerea SWECAST

Anders Gotte

Phone: 
+46 (0)36-30 12 36
Swerea SWECAST

Maria Bergenstråhle

Maria Bergenstråhle

Phone: 
+46 (0)920-20 19 28
Swerea MEFOS