Tillverkningsprocesser

Tillverkningsprocesser

Oavsett material och produkt är valet av tillverkningsprocess avgörande för företagets framgång. Swerea kan erbjuda kvalificerad kompetens och tjänster när det gäller att utveckla, optimera och förbättra tillverkningsprocesser i industrin.

Att välja rätt tillverkningsprocess

Genom lång erfarenhet av materialteknik och tillverkningsprocesser för materialgrupperna metaller, keramer, polymerer, textilier, kompositer och gjutna material kan vi felsöka eller identifiera och föreslå förbättrande åtgärder. Helhetssyn är grunden i vårt arbete med tillverkningsprocesser och material.

Optimering av en tillverkningsprocess

Utvärdering, utveckling eller optimering av en tillverkningsprocess kan utföras på plats i industrin hos våra kunder eller i våra pilotanläggningar och tillverkningslaboratorium. Vi har ett stort urval av metoder och utrustningar, både avancerad analysutrustning och specifika tillverkningsmetoder. Vi kan hjälpa er med konceptkonstruktion, produktionskoncept samt utprovning av tillverkningsprocesser

Vi erbjuder avancerad kompetens inom följande tillverkningsprocesser:

  • Fiberspinning
  • Fogningsteknik
  • Gjutning, valsning, stelning, smidning
  • Plåtformning och plastisk bearbetning
  • Polymerbearbetning
  • Pulverformning
  • Skärande bearbetning
  • Värmebehandling
  • Ytbehandling
  • 3D/Additiv tillverkning

Kontakt och mer information

Elisabeth Sagström-Bäck

Phone: 
+46 (0)31-706 60 67

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62