prototyptillverkning

Prototyptillverkning

Vi har en bred kompetens och praktisk erfarenhet av prototyptillverkning. Genom att skapa prototyper och provköra i produktionslika förhållanden kan förbättringsmöjligheter i konceptet identifieras innan den verkliga produktionen startar.

Prototyptillverkning för nya produkter

Arbetet med prototyptillverkning och att ta fram nya produkter innebär ett stort antal val, både angående små detaljer och avgörande vägval när det gäller konstruktion, material och tillverkningsprocess. De olika valen formas till koncept som kan jämföras med varandra eller med en tidigare produkt.

Simulering och verifiering används frekvent tillsammans med prototyptillverkning. Med hjälp av våra modellerings- och simuleringsverktyg får du en bedömningsgrund för att jämföra olika koncept mot önskad prestanda.

Hjälp med prototyptillverkning

Med vårt material- och processkunnande i prototyputveckling bistår vi dig i vägvalen när det gäller material och tillverkningsprocesser. I vår verkstad och laboratorier har vi pilotutrustning och genom att arbeta i halvindustriell skala, vid behov även med prototyptillverkning, finner vi de lösningar som fungerar optimalt i full skala.

Vid kommande serieproduktion har vi ett brett kontaktnät i industrin vilket är till stor hjälp när det gäller att hitta lämpliga samarbetspartners och producenter.

Kontakt och mer information

Hans Grönqvist

Phone: 
+46 (0)31-706 62 60

Magnus Edin

Phone: 
+46 (0)911-744 35