lean produktutveckling

Lean Produktutveckling

Lean produktutveckling (LPD) är en utvecklingsprocess som baseras på att visioner ersätter kravspecifikationer. Det innebär att man först lär sig lösningsrummet genom ett aktivt byggande av kunskap, att man styr och planerar arbetet visuellt och att man tillämpar ett tekniskt ledarskap i alla led.

Swerea har arbetat med förståelse för och införande av Lean produktutveckling (LPD) sedan mitten av 90-talet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med industrin.Vi försöker alltid att ha några forskningsprojekt igång inom området. Att delta i dessa innebär att man kommer att ligga på framkant.

Införa Lean produktutveckling

Att införa Lean produktutveckling innebär radikala omtag, de flesta andra etablerade utvecklingsprocesser bygger på så kallad ”stage-gate”-filosofi, med grindar där man fattar beslut om fortsättning baserat på en mängd dokument.  I Lean produktutveckling (LPD) definierar man istället så kallad ”integration events”, som är tidpunkter då man avser att ta de tekniska besluten och då all nödvändig kunskap måste ha tagits fram.

Lean produktutveckling tillämpas genom att man arbetar efter ett antal principer och använder en arsenal av utvecklingsmetoder, vilka alla bygger på att öka transparens och synlighet.

Metoder:

  • Utnyttja resurserna effektivt
  • Reducera mängden arbete
  • Utveckla rätt produkt.
  • Delta i forskningsprojekt

Nätverk för Lean Produktutveckling

Bli medlem i vårt LPD-nätverk - där får du bland annat möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra företag. Vi har kvartalsvisa träffar för att dela erfarenheter och Swerea IVF ingår också i de internationella nätverk som finns.

Utbildning

Vi ger företagsspecifika utbildningar, som kan sättas ihop efter behov. Lean Produktutveckling - kurs

Vi erbjuder även coaching för att guida er fram till ett brett införande av Lean Produktutveckling.

Kontakt och mer information

Mikael Ström

Mikael Ström

Phone: 
+46 (0)31-706 60 23