digitalisering

Digitalisering

Swerea arbetar brett med att utveckla och inför digitala processer och tillverkningsmetoder inom områdena additiv tillverkning, automation och cirkulära produktionssystem.

Vad är digitalisering?

Digitalisering är en process som pågått länge i tillverkningsindustrin och innebär att vi kan sammanfoga människor, maskiner och produkter som tidigare varit isolerade öar. En maskin kan i dag kommunicera med oss och med varandra. Exempelvis kan tillverkningsmaskiner prata med nästa maskin i tillverkningskedjan och produkter kan berätta när de håller på att gå sönder och behöver service.

Digitalisering i industrin

I dagens industri använder vi digitala metoder i nästan all produktion, exempelvis för att skriva rapporter och rita ritningar, samla in mätdata och styra vår utrustningar digitalt. Vi använder också allt fler digitala metoder för att göra beräkningar och simuleringar och för att kommunicera med varandra och med omvärlden.

Nya digitala processer ger oss möjlighet att röra oss mellan den digitala och den fysiska världen med hjälp av additiv tillverkning (3D printing), prova tillverkningsmetoder i virtuella tillverkningsmaskiner, simulera egenskaper hos nya material innan vi tillverkar dem, ge oss tillgång till digital information projicerad direkt i verkligheten.

Kompetens och projekt

Swerea erbjuder kompetens i framkant när det gäller forskning och industriell implementering av digitala tekniker och tillverkningsmetoder. Swerea koordinerar ett tiotal projekt inom fyra huvudområden. Vill du veta mer om projekten är du välkommen att kontakta oss.

  • Andra generationens automation
  • Tillverkningsprocesser
  • Additiv tillverkning
  • Digitaliseringsstöd för cirkulära produktionssystem

Mer information

Kontakt och mer information

Dan Carlsson

Dan Carlsson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 82
Swerea IVF

Tania Irebo

Tania Irebo Schwartz

Phone: 
+46 (0)8-440 48 20
Swerea KIMAB

Anders Gotte - Swerea SWECAST

Anders Gotte

Phone: 
+46 (0)36-30 12 36
Swerea SWECAST

Roger Andersson Swerea MEFOS

Roger Andersson

Phone: 
+46 (0)920 20 19 08
Swerea MEFOS

Marie Jonsson

Marie Jonsson

Phone: 
+46 (0)13-25 23 56
Swerea SICOMP